Regionala byaföreningar

De regionala byaföreningarna fungerar som regionala takorganisationer för lokala byaföreningar. Regionala byaföreningar initierar samarbete och nätverk byar emellan, främjar landsbygdens utvecklande, samt agerar som kontakt till den nationella takorganisationen Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf.

 

Aktion Österbotten rf:s byaverksamhet

Frida Lähdesmäki, projektledare Lande-Bo/byaombud
Handelsesplanaden 18 A 9 A
65100 Vasa
E-post: frida@aktion.fi
Tel: 050 441 9126
https://aktion.fi/byar/
 

Uudenmaan Kylät ry – Nylands Byar rf

Anu Nilsson, byaombud
Teerimäki 5
03790 Vihtijärvi
E-post: kylaasiamies@uudenmaankylat.fi
Tel: 050 524 9189
https://www.uudenmaankylat.fi/sv/
 

SILMU-kylät – SILMU-byar

Li-Marie Santala, byaombud

 

Veckjärvivägen 1
06150 Borgå
E-post: li-marie.santala@silmu.info
Tel: 040 158 8038
https://www.itukylat.fi/sv/
 

Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar rf

Tauno Linkoranta, byaombud
c/o ProAgria Farma
Artursgatan 2 A 67
20200 Åbo
E-post: tauno.linkoranta@vskylat.fi
Tel: 044 303 9990, 044 533 4750
https://www.efbyar.fi/
 

Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS)

Anna Franzén, ordförande Föss logo
Strandvägen 24
21600 Pargas
E-post: anna.franzen@skargardscentrum.fi
Tel: 040 730 5735
http://foss.fi/