Landsbygdsriksdagen 2020/2021

Den sextonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen höll ett förberedande webbinarium online den 11 september 2020 som en kick off för den fysiska landsbygdsriksdagen som var ämnad att hållas i mars 2021 i Lovisa. Men p.g.a. coronan hölls även detta evenemang online den 25 mars 2021.

Utvecklingsförening SILMU rf var arrangör för Landsbygdsriksdagen online 2020 och är också värd år 2021, i samarbete med det finlandssvenska landsbygdsnätverket och andra aktörer.

 

Kort resumé och info från förberedande webbinariet 2020 samt webbinariet 2021 Smart landsbygd 2.0

Under den finlandssvenska Landsbygdsriksdagens förberedande webbinarium 11.9 föreläste Josefina Syssner, som är biträdande professor i kulturgeografi, författare och föreläsare, om att krympa smart. Syssner tog fasta på tre punkter under sin föreläsning (som var inspelad): befolkningsutvecklingen på landsbygden, landsbygden och coronapandemin, samt landsbygdens resurser. Hälften av kommunerna i Sverige har mindre befolkning än vad de hade på 1970-talet. Det finns mer folk i kommuner nära städer. Men befolkningsunderlaget minskar och det är svårare för företagen. Det är ändå orimligt med befolkningstillväxt överallt. Krympande kommuner kan ha tillväxt (plan A) som mål eller anpassning till mindre befolkning (plan B).

Beträffande coronapandemin så är det ingen som vet vad för påverkan den har på landsbygden. Det som däremot har påverkat landsbygden är globaliseringen, urbaniseringen och rörlighetsnormen. Men alla dessa tre saker har dock under coronan fått sig en näsbränna. Vad gäller landsbygdens resurser, talade Syssner om den formella och informella planeringen. Till den formella planeringen hör kommuner, näringsliv o.s.v., medan den informella planeringen inkluderar föreningar, byalag m.m. Resurserna inom den informella planeringen är finansiella (finansiella resurser att skapa utbud), materiella (t.ex. dra nytta av tomma byggnader på landsbygden), mänskliga (t.ex. äldres erfarenheter) och organisatoriska (att enas kring något som ger bättre förutsättningar).

Utöver Syssner föreläste även landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare Christell Åström om Landsbygdsbarometern 2020 och Ann-Sofi Backgren från SLF/IDNET om sociala innovationer och smarta byar. Webbinariet, som öppnades av riksdagsledamot Anders Norrback, avslutades med workshops. Webbinariet genomfördes i ett samarbete mellan PRO AGRIA Svenska lantbrukssällskapens förbund, Svenskfinlands Byar, IDNET, Landsbygdspolitik.fi, Leader SILMU och SILMU-byar.

 

Kom med och påverka i september!

Vad kan vi lära oss av den finlandssvenska landsbygdsbarometern och erfarenheterna av covid-19? Hur bör vi tänka för att bli smarta?

Föreläsnig av Josefina Syssner, prefekt och biträdande professor på Linköpings universitet
Riksdagsledamot Anders Norrback
Landsbygdsbarometern, hållbarhet i Svenskfinland och smarta byar.

Workshoppen ger svar och innehåll för Landsbygdsriksdagens resolution i mars 2021

Dagens program och länk till anmälningsblankett i augusti.

 

Välkommen med på Landsbygdsriksdagens Kick Off 11.9.2020!

Vad kan vi lära oss av landsbygdsbarometern och erfarenheterna av covid-19? Hur bör vi tänka för att bli smarta?

Kom med och lyssna, diskutera och ställa frågor. Dagen avslutas med Workshops som ger svar och innehåll för Landsbygdsriksdagens resolution i mars 2021.

Intressanta och aktuella föreläsningar av bl.a. Josefina Syssner(Sverige) och Micke Larsson (Åland)

Program

09.30 Virtuellt kapprum

10.00 Riksdagsledamot Anders Norrback öppnar webinariet

10.15 Landsbygdens tid är nu? - Om Corona och konsten att krympa smart, inspelad föreläsning av Josefina Syssner

11.00 Landsbygden är vinnare i ett hållbart Finland, Micke Larsson, Ålands landskapsregering

Lunchpaus 11.45-12.45

12.45 Landsbygdsbarometern 2020, Christell Åström, landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare

13.00 Sociala innovationer och smarta byar, Ann-Sofi Backgren, SLF, Landsbygdspolitiska Rådets sekretariat, IDNET

13.15 Workshops (välj i vilken du vill delta)
1. Distansarbete och multilokalitet
2. Smart anpassning och hållbarhet i Svenskfinland och på Åland
3. Nya former för företagande på landsbygden och skärgården

14.00 Genomgång och sammandrag av dagen

14.30-15.00 Virtuellt kaffe för dem som vill "hänga kvar"

Anmäl er med senast 8.9. till li-marie.santala@silmu.info (SILMU-byar) så får ni en länk till webinariet.

Information:
Ann-Sofi Backgren, +358 (0)50 522 2642, SLF
Christell Åström, +358 (0)29 516 2030, JSM
Li-Marie Santala,+358 (0)40 158 8038, SILMU-byar
 

Landsbygdsriksdagen arrangeras 2021

Arbetsgruppen för den finlandssvenska landsbygdsriksdagen har beslutat att flytta fram datumet för evenemanget till nästa år och att bjuda in landsbygdsutvecklare till ett förberedande webbseminarium i september i år.
Landsbygdsriksdagen har enligt tradition arrangerats vartannat år runt om i landskapen i Svenskfinland och hölls senast i Mariehamn år 2018. Östnyland står som värd, då den sextonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen nu ordnas i Lovisa 25-26.3 2021. Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland och är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden. Dagarnas huvudtema är platsoberoende arbete och hållbar utveckling.

För att inte helt missa chansen att träffas redan det här året ordnas ett webbseminarium 11.9 med samma teman som den egentliga landsbygdsriksdagen.

Vi uppdaterar den här webbsidan efterhand med program, anmälningsdatum och aktuella ämnen som berör landsbygdsutveckling under våren.

Gilla landsbygdsriksdagen på Facebook www.facebook.com/finlandssvensklandsbygdsriksdag


Kontakta oss om du har frågor eller önskemål om dagarna:

Li-Marie Santala, byarådgivare: li-marie.santala@silmu.info eller 040 158 8038

Tiina Kurki, kanslichef: tiina.kurki@silmu.info eller 040 359 4166

Stay tuned...

 

Smart landsbygd 2.0

Tanken var att vi skulle ha kunnat träffas i Lovisa i mars detta år, men på grund av rådande omständigheter arrangeras ny Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen med rubriken Smart landsbygd 2.0, som ett webbseminarium torsdagen 25.3. klockan 10.00-15.00

Gästande föreläsare är Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet som berättar om multilokalitet under rubriken Platspolitik i ljuset av pandemin - nya möjligheter för landsbygden? Dessutom har vi nöjet att få lyssna på Nordens största trendspanare Kjell Lindström som talar om Trender & Framtid - framtidens organisation och ledarskap.

Riksdagsledamot Anders Norrback öppnar evenemanget och det diskuteras aktuella saker inom landsbygdspolitik samt landsbygdsutveckling. Dagen avslutas med workshops som förverkligas med Dialogpaus.


 

Välkommen med på Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen 25.3.2021

 

Vi har gjort en förbättring i programmet!

Vi har gjort en förbättring i programmet för Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen – Smart landsbygd 2.0 som går av stapeln 25.3. som ett webbseminarium.

Tidtabell, innehåll och föreläsare är samma, men rubrikerna för diskussionsgrupperna är ändrade. Diskussionerna förs med två olika teman: grupp 1. diskussion om vad vi behöver för att ett bra liv ska förverkligas nu och om tio år och grupp 2. diskussion om hur vi idag och om tio år kan skapa mer välmående med mindre.

Deltagarna i webbinariet delas in i olika grupper slumpmässigt och de som redan har anmält sig och valt diskussionsgrupp enligt det ursprungliga programmet kommer att bli informerade om ändringen.

Mer information:

Ann-Sofi Backgren, +358 (0)50 522 2642

Antonia Husberg +358 (0)29 516 2033, JSM

Li-Marie Santala, +358 (0)40 158 8038, SILMU-byar
 

Ett stort tack till alla som deltog 25.3!

Tusen tack till alla som den 25.3. deltog i Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen - Smart landsbygd 2.0!

Nedan länkar till föreläsarnas material och annat nyttigt angående landsbygdsutveckling och Dialogpaus.


Malin Rönnberg – Platspolitik 

Kjell Lindström – Trender & Framtid

Antonia Husberg – 

Ann-Sofi Backgren –


Diskussioner om ett bra liv på landsbygden

Landsbygdsparlamentet | Idéfestivalen Diskussioner om ett bra liv på…


Landsbygdspolitiken i Finland. Vi gör landsbygden synligt i politiken. #Landetalar #landsbygdspolitik

MMM | Landsbygdspolitik


Vi ses på Kimitoön hösten 2022!

Leader I samma båt - samassa veneessä|Gustavs, Kimitoön, Pargas (sameboat.fi)

Egentliga Finlands Byar (efbyar.fi)