Nyhetsbrev 2018

Nyhetsbrev nr 1/januari    17.1.2018

 • Dubbelt kommunmedlemskap är multilokalitet – allt vanligare att dela sin tid mellan olika orter
 • Anmälan öppnad till svenska Landsbygdsriksdagen!
 • Mandelmanns Årets Lantis 2017 – makarna har gett landsbygden ett uppsving med sin TV-serie
 • Var finns Östersjöområdets bästa projekt?
 • Finlands bästa stadsdel sökes
 • Närservicen nödvändig för livskraftig skärgård och landsbygd
 • Närservice i skärgård och landsbygd passar inte helt in i gängse marknadslogik
 • ”Byn lever i rubrik- och besökelsetider”
 • Turismen bör främja regional välfärd – minister Mika Lintilä
 • Årets första nyhetsbrev från SILMU
 • Sofia Tuisku ny informatör på SYTY
 • HSSL målar om sin kommunikationsplattform

Nyhetsbrev nr 1

 

Nyhetsbrev nr 2/januari    26.1.018

 • Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen på Åland ska lyfta landsbygdens status
 • Reformer och konsekvenser för landsbygden
 • Skärgårdshavets vinterträff i Korpo har energi på agendan
 • Kahvee-nätverkets sakkunniga samlades i Kommunhuset i Helsingfors
 • Ny metod att mäta ekosystemtjänster ska främja hållbar stadsutveckling
 • EU:s landsbygdsutveckling under luppen
 • SYTY börjar det nya året i kvalitetsarbetets tecken
 • Fiskars Village – ett växande turistmål
 • Idrott som landsbygdsutvecklare
 • Skräddarsydda åtgärder behövs för hållbar tillväxt inom naturturism och rekreationstjänster
 • Samverkan mellan kommunen och lokala samhället ska rädda servicen
 • Nya teman för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper

Nyhetsbrev nr 2

 

Nyhetsbrev nr 3/februari    13.2.2018

 • Snabbare bredband gagnar hela landet
 • Nya koordinationsprojekt efterlyses
 • Titta och lär om lokal ekonomi
 • Landsbygdssnack i podden Snacka Grönt
 • Ekonomiska styrmedel viktigt i övergången till cirkulär ekonomi
 • Är det till fördel eller nackdel för en invandrande kvinna att bo på landet?
 • Skrotningspremie på hus i avfolkningskommuner?
 • SOTE förbigår servicen på lokal och translokal nivå
 • Projektet Petalaxnejdens utveckling söker projektchef
 • Byaträff i Nyland

Nyhetsbrev nr 3

 

Nyhetsbrev nr 4/februari    28.2.2018

 • De nordiska regionernas utvecklingsmöjligheter i ljuset av samarbete diskuteras på seminarium i Vasa
 • Österbottens Fiskarförbund söker projektchef
 • Elva idéer vidare i efterlysningen av nationella landsbygdsprojekt
 • Företagens behov av service på landsbygden
 • Landsbygders olika servicebehov diskuteras i podcast Landet
 • Ny upplaga av State of the Nordic Region
 • Servicen avfjärmas men organisationerna kan vända utvecklingen
 • Webbplatsen bredbandsinfo.fi ska påskynda utbyggnaden av bredband
 • Webbplatsen kylatoiminta.fi förnyas under våren – ge din åsikt!
 • Årets by för 34:e gången

Nyhetsbrev nr 4

 

Nyhetsbrev nr 5/mars    16.3.2018

 • Po Tidholm turnerar med projektet Lokalsamtal
 • Finlands Byar mottog den första ”tackstafettpinnen”
 • Landsbygdsriksdagen – största mötesplatsen för landsbygdsintresserade i Sverige
 • Möjligt för mindre städer att mäta sig med metropolerna – brytpunkt för landsbygden
 • Bybornas proaktivitet och deras svb-bolag säkrade Röstångas framtid
 • Landsbygdsutveckling genom transnationella samarbeten
 • Investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi
 • Avfall och cirkulär ekonomi diskuteras på seminarium i Åbo
 • EnergyWeek i Vasa lockar fler besökare varje år
 • Kurs för byaverksamma hålls i Askola

Nyhetsbrev nr 5

 

Nyhetsbrev nr 6/mars    26.3.2018

 • Ökad klyfta mellan Stockholm och övriga Sverige
 • ”Staden är en ödesfråga för Finlands livskraft och konkurrenskraft”
 • Uppdaterat program för Landsbygdsriksdagen på Åland – smygstart med middag på Smakbyn
 • Samtal med Sveriges landsbygdsminister om landsbygdspropositionen med förslag till ny landsbygdspolitik
 • Energiguide för byagårdar
 • Nominera Årets by i svenska Österbotten!
 • TV-programmet Egenland startar 27.3!
 • Landskapen och deras internationella kompetens
 • Snillen spekulerar om framtidens jordbruks- och landsbygdspolitik
 • Hjälp andra och bli lycklig!

Nyhetsbrev nr 6

 

Nyhetsbrev nr 7/april    11.4.2018

 • REKO-ringarna påverkar producenterna positivt
 • I dag är alla årets naturresurser slut för finländarna
 • Lokal utveckling förutsätter bättre decentraliserade system
 • Växande skillnader i utbildningsutbudet påverkar utvecklingen av regionernas livskraft
 • Kan fisketurism och sportfiske skapa tillväxt och jobb?
 • Sjuttonde april sista anmälningsdagen till svenska Landsbygdsriksdagen
 • Snabbt bredband måste byggas ut på glesbygden – parlamentariska arbetsgruppen
 • Utveckling kräver inte en metropol – en sommarstugebrygga räcker
 • Kompetens och förnyelse centrala för landsbygdens livskraft
 • SILMU-byar söker årets byagärning

Nyhetsbrev nr 7

 

Nyhetsbrev nr 8/april    26.4.2018

 • Forskningsprojekt om landsbygdssäkring i landskaps- och vårdreformen
 • En smart by eller en ”futtig” by?
 • Stad och land – vem är beroende av vem?
 • Raseborg utreder byabuss likt den i Korsholm
 • ”Petalaxborna själva ska utveckla Petalax – ingen annan kommer att göra det åt dem”
 • Landsbygdsutvecklingen måste få tillräckliga resurser i kommande EU-finansieringsprogram
 • Uppfattningar om projekt – en tävlan om synlighet?
 • SFV:s folkbildningsmedalj till dagsmarksbo för dokumentation av byn på nätet
 • Byakväll i Liljendal
 • Aktuella evenemang vid Nylands Byar

Nyhetsbrev nr 8

 

Nyhetsbrev nr 9/maj    11.5.2018

 • Anmäl er redan nu till Landsbygdsriksdagen på Åland – rabatterat pris före midsommar
 • Tankar om landsbygdens dragnings- och kvarhållningskraft
 • HSSL tar även i år landsbygden till Almedalen i Visby
 • EU ger större tyngd åt landsbygdsutvecklingen
 • Kommunernas nya roll och byaråden
 • Mer mat med mindre resurser kräver smartare mat och nya innovationer
 • Frivilligverksamhet i framtidens samhälle behandlas på seminarium i Helsingfors
 • Vårens utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten hålls i Sastamala
 • Inspirera och inspireras – ansökan till Aktion Österbottens nya temaprojekt pågår
 • AlandicaDebatt – åländsk sommararena för finländska och nordiska samhällsfrågor

Nyhetsbrev nr 9

 

Nyhetsbrev nr 10/maj    23.5.2018

 • Fossilfri framtid kräver folkligt stöd
 • Ett nationellt kvalitetsmärke för miljö kan ge skärgårds-, kust- och insjöturismen ett lyft
 • En politik för att hela Sverige ska leva – uttalande från Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik
 • Estland, Polen och Finland vinnare av Nordic Baltic Rural and Coastal Award
 • Rapporteringen från svenska Landsbygdsriksdagen
 • Fem myter om landsbygden – podden Landet slår hål på och nyanserar
 • Öppna byar sysselsätter, integrerar och ökar nativiteten
 • Nyslott värd för LOKAALI
 • Öppna Byarnas dag i östra Nyland
 •  Presskonferens inför evenemanget Åland Grönskar

Nyhetsbrev nr 10

 

Nyhetsbrev nr 11/juni    12.6.2018

 • Befolkningsstruktur och dragningskraft i kommuner med glesbebodd landsbygd
 • Fibernät en förutsättning för att 5G skall fungera – knappast 5G på landsbygden
 • Framtidens konkurrensfördelar – ren mat och ansvarsfull bio- och cirkulärekonomi
 • Landsbygdens tillväxt- och SOTE-tjänster förnyas med landskapet – men inte av sig själv
 • Nya riksomfattande samordningsprojekten har valts
 • Informationssamhället och landsbygden
 • Ödemarksbruk har betydande ekonomiska effekter i Finland
 • Verktygsback för landsbygdsturismens utvecklingsarbete
 • SILMU belönade bästa projekten och byaåtgärden
 • Årets by söks för Egentliga Finland

Nyhetsbrev nr 11

 

Nyhetsbrev nr 12/juni    28.6.2018

 • Podden Landet reder ut begreppet landsbygdssäkring
 • Skördefesten och Mathantverksutbildningen har stor lokal betydelse på Åland
 • Landsbygdsriksdagen för hela slanten i HSSL:s senaste nyhetsblad
 • Inspirationsresor under svenska Landsbygdsriksdagen 2018 dokumenterade
 • Landsbygdsriksdagen – en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden
 • Bussresa från Österbotten till Landsbygdsriksdagen på Åland
 • Nordregio Forum 2018 – utmaningar och möjligheter i regional landsbygdsutveckling
 • Mindre orter mest klimatsmarta – inte storstäderna
 • Sexhundrafalt tack! – SYTY-ordföranden om evenemanget Öppna Byarnas dag
 • Månadens by i Österbotten är Sundom som firar sommarfest och Meteorians 10-års jubileum
 • Nytt nummer av KAGinfo!

Nyhetsbrev nr 12

 

Nyhetsbrev nr 13/augusti    28.8.2018

 • Stärkandet av landsbygdsorganisationer
 • Insamling ska trygga landsbygdsforskningen i Vasa
 • Är landsbygdsborna en belastning?
 • Konflikten mellan stad och land ofta en skrivbordsprodukt
 • Byar, delta i tävlingen Finlands smartaste by!
 • Community Business diskuteras på seminarier i Österbotten
 • Skolning för byaverksamma hålls i Lovisa
 • Jobb i byn-projektet har redan i år sysselsatt tiotals bya-assistenter i Nyland
 • Podden Landet fördjupar sig i några uttryck som är kopplade till land och stad
 • Kom ihåg anmälan till Landsbygdsriksdagen!
 • Åk med buss från Österbotten till Landsbygdsriksdagen på Åland!
 • Hur kan landsbygden utvecklas? – forskningsprojektet om landsbygdssäkring i gång
 • Mänsklighetens hetaste sommar! – SYTY-ordföranden i föreningens senaste nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 13

 

Nyhetsbrev nr 14/september    14.9.2018

 • Smarta byar tas upp i podden Landet
 • Leader-metoden – superkraft snarare än byråkrati
 • ”Den toppstyrda regionalpolitiken ska ändras till att vara en verksamhet styrd nedifrån” – näringsminister Lintilä
 • Byarna som postmoderna lokalsamhällen
 • ”Bästa feedbacken har kommit från landsbygdsproducenterna” – landsbygdsprofilen Thomas Snellman
 • Årets by är Teuro-Kuuslammi i Egentliga Tavastland – Thomas Snellman Årets landsbygdsprofil
 • Ny upprätthållare för Svensk Byaservice och IDNET
 • ”Hästenergi” diskuteras i Borgå
 • Lokalekonomidagar med lokal och cirkulär ekonomi
 • Anmälningar till Nordregio Forum 2018 tas nu emot!

Nyhetsbrev nr 14

 

Nyhetsbrev nr 15/september    28.9.2018

 • Finlandssvensk Landsbygdsriksdag på Åland nästa vecka
 • Finlands jubileumsår var historiskt omfångsrikt och genomslagskraftigt
 • De flesta innovationer handlar om små förbättringar – ”jordbruket väldigt innovativ bransch”
 • FÖSS blickar framåt med ny styrelse
 • Aktiva i REKO-ringarna i Vasa och Jakobstad får nordiskt miljöpris
 • Inverkan från kriser i fjärran berör lokalt
 • Mot ett allt mer jämlikt regionernas Finland – SYTY-ordföranden i föreningens nyhetsbrev
 • Naturvyer för att må bättre – projekt vill få fler naturföretagare i Österbotten
 • Tantarimäki och Pethman koordinatorer för Landsbygdsnätverkets nya arbetsgrupper
 • Hur gör man en bra video? – projektledarutbildning

Nyhetsbrev nr 15

 

Nyhetsbrev nr 16/oktober    16.10.2018

 • Befolkningsutvecklingen och sysselsättningsgraden i Närpes intresserar nordiska forskare
 • Kontraurbanisering – tillbaks till naturen
 • Den elektroniska byaplanen ligger inte och samlar damm
 • Svensk by producerar sin egen energi
 • Årets tredje nyhetsblad från HSSL
 • Hur jobbar man med Smart Villages i Finland? – lunchwebbinariet Landet lär gästar vårt land
 • Resolution från Landsbygdsriksdagen på Åland
 • Revitalizing Pensala – Yrkeshögskolan Novias idéer kring smarta byar
 • Vill du bli biosfärambassadör för Skärgårdshavet?
 • Övergång till en hållbar bioekonomi diskuteras på konferens i Karlstad 2019

Nyhetsbrev nr 16

 

Nyhetsbrev nr 17/oktober    25.10.2018

 • Ödemarksbruket bör tas in i de nationella programmen – parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden
 • Vad betyder Internet of Things? – begreppet behandlas i lunchwebbinariet Landet lär
 • Europas regionutvecklare samlades i Bryssel
 • Kompetent arbetskraft en bristvara på landsbygdsområden – läs MANE:s ställningstagande
 • Töjby – september Månadens by i Österbotten
 • Vilken färg ska cirkeln i Suomen Kylät-logon ha?
 • Snart dags att söka anslag för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Infokvällar i Östnyland om finansiering för föreningar, kulturmänniskor och anställda inom utbildning
 • Idéer från byfånar och direktörer efterlyses
 • Utbildningar inom SILMU:s projekt Yhdessä osaamme

Nyhetsbrev nr 17

 

Nyhetsbrev nr 18/november    9.11.2018

 • Var ska Landsbygdsparlament 2020 ordnas? – klarnar i mars 2019
 • Kommunerna i Mellersta Finland värdesätter Leader-finansiering
 • Samverkansmodellen BID ska utveckla svenska landsbygder
 • Postens pilotprojekt med utdelningsautomater på landsbygden ska förhoppningsvis leda till bättre service
 • Professuren vid landsbygdsforskningen vid ÅA i Vasa ett steg närmare förverkligande
 • Vem gör vad och när för att en ort ska bli smartare? – lyssna på podden Landet
 • Ny film sprider det goda utvecklingsarbetet i sörmländska Kiladalen
 • EU:s dataskyddsreform, hemsidor och Digistoff behandlas på en informationsdag i Mellannyland
 • Snart dags för Lokalekonomidagar i Eskilstuna
 • Nordregio Forum 2018 – två intressanta dagar med anföranden, sessioner och diskussioner

Nyhetsbrev nr 18

 

Nyhetsbrev nr 19/november    20.11.2018

 • Projekt vill skapa förutsättningar för ett kluster inom cirkulär ekonomi i Vasaregionen
 • Landsbygden som offer eller hjälte i klimatförändringen – SYTY-ordföranden i föreningens nyhetsbrev
 • Kan Leader-åtgärder vända avfolkningstrenden? – I samma båts verksamhetsledare resonerar kring Leaders inverkan
 • Vad betyder kulturen för landsbygderna? – lyssna på podden Landet
 • Skärgårdspolitiken förväntas förnya sig
 • Som man bäddar för man ligga – i digigropen eller i digimolnet
 • Samhällsvetenskaplig landsbygdsforskning lider
 • Landsbygdens många sidor ventilerades i ”grötbaren”
 • Färskt nyhetsbrev från SILMU
 • Höstens utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten ordnas i Tammerfors

Nyhetsbrev nr 19

 

Nyhetsbrev nr 20/december    7.12.2018

 • Integration i praktiken – lyssna på podden Landet
 • Skärgårdens natur lockar inflyttare – studier och arbete utflyttning
 • Vilka faktorer spelar in när vi ska äta hållbart? – redogörs i lunchwebbinariet Landet lär
 • Landsbygder i framtiden – landsbygdspolitiken firade 30 år med värdefulla synvinklar till den samhälleliga debatten
 • Finländska landsbygdsutvecklare öppnar upp för europeiskt samarbete med Kina
 • SYTY:s höstmöte godkände bildandet av ett stadsdelsutskott – Christel Björkstrand invald i styrelsen
 • SYTY:s webbplats har förnyats!
 • En grön framtid för markanvändning? – läs senaste Nordregio Magazine
 • SILMU inför ”dejtingsapp” för byarum
 • ViSEnet inbjuder byar till samhälleligt företagande

Nyhetsbrev nr 20

 

Nyhetsbrev nr 21/december    21.12.2018

 • God Jul från Byaservice och IDNET
 • ”En smart jul” – SYTY-ordföranden i föreningens nyhetsbrev
 • Diskussionstillfälle om Överenskommelsen och Svensk Byaservice 2020
 • Efterlysning av idéer till riksomfattande landsbygdsprojekt
 • Julnumret av HSSL:s nyhetsblad
 • Det globaliserade lokala samhället eller det urbana globala samhället – en framtidsspaning för svensk samhällsutveckling
 • Hur ska vi minska trafikutsläppen på landsbygden?
 • Hur står det till med arbetsvälmåendet i den finlandssvenska förbundsvärlden?
 • Svenska Landsbygdsriksdagen 2020 hålls i Jönköpings län
 • Projektet Internet of Things (IoT) i Energisystem arbetar för en energismartare framtid
 • Tilläggsanslag för bättre säkerhet i glesbygder
 • Aktion Österbotten söker Leader-rådgivare

Nyhetsbrev nr 21