Nyhetsbrev 2009

Nyhetsbrev nr 44/vecka 51   17.12.2009

 • Näringslivsutveckling ”mot alla odds” på landsbygden – idéer och tips från en dansk
 • Är beslut om kommunsammanslagningar rationella? – inte avgörande visar pro gradu-avhandling
 • ”Landsortsbetonade regioner bör allt bättre kopplas till den regionala utvecklingen” – näringsminister Mauri Pekkarinen
 • ”Framsteg men ännu inte framme” – professor Eero Uusitalo om redogörelsen över KSSR-processen
 • Nytt informationsblad från Levón-institutet
 • Kan vindkraften bli den nya landsbygdsnäringen i kustbygderna?
 • Ö i Kattegatt självförsörjande på förnybar energi
 • Läs även detta: *Ökat lokalt inflytande i svenska skogar *Små kommuner förutsättning för riktigt levande skärgård *Nordregio granskar Ålands landsbygdsutveckling *Svenska Landsbygdsriksdagen 2012 hålls i Ronneby *Webbplatsen Landsbygd.fi i ny tappning *Julledigt för Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev_44_vecka_51-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 43/vecka 50   10.12.2009

 • ”Landsbygden har lösningarna för framtida stora globala kriser” - minister Anttila på seminarium om avtalsförfarande
 • Betydande landsbygdsfattigdom inom EU
 • Strukturreformen har redan gett resultat visar forskningsprogrammet ARTTU
 • Samarbete ger bäst resultat i kommuner med långa avstånd
 • Bredbandsutbyggnaden på landsbygden – byalagsmodellen ger mest för pengarna
 • Läs även detta: *Nye jordbrukskommissionären mindre intresserad av att reformera CAP *Målet en medborgar- och kundtillvänd, effektiv och resultatrik regionförvaltning – sex myndigheter blir två från årsskiftet *Påverka EU-beslutsfattandet för den frivilliga arbetsinsatsen i EU-projekt *Uppskattat med Byavakt i Årets lokala grupp Hanebo Framtid – Herrljunga Årets kommun *Nytt nummer av Maaseudun kehittämisen Uutiskirje

Nyhetsbrev_43_vecka_50-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 42/vecka 49   2.12.2009

 • Tänk fördomsfritt i KSSR-diskussionen! – riksdagsledamot Wideroos
 • ”Jordbruket och landsbygden räknas inte till de ”tyngre” EU-ärendena bland våra toppolitiker” – professor Katajamäki
 • Närproducerad mat som ett sätt att dämpa klimatförändringen granskas i pro gradu-avhandling
 • Kommuner i Jämtland kräver minst 1 procent till bygden när vindkraften byggs ut
 • ”Posten kommer, posten går …?” – YTR:s nätkolumn om konkurrens och postutdelning på landsbygden
 • Läs även detta: *Byar i Munsala uppmanas vara köptrogna sin närbutik *Ha kul utan olja, marknad för lokalproducerad mat, resa en vindsnurra – skrift från HSSL:s projekt Hållbara bygder *Mer pengar till landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland *Ändringar i SYTY:s styrelse under höstmötet – Grindgärds fortsätter med Wickström som ny suppleant på den svenska platsen

Nyhetsbrev_42_vecka_49-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 41/vecka 48   25.11.2009

 • Självbestämmande kommuner och engagerade medborgare i kommunstatsmodellen – professor Hannu Katajamäki visionerar
 • Översiktsplan knyter landsbygden närmare stadskärnan
 • Österbottniska energibyar sökes till projekt
 • Lyssna, snappa upp idéer och önskemål samt verkställ – recept på aktivt byalag
 • SYTY söker Leader-ombud för utvecklingsprojekt
 • Läs även detta: *Utbyggnaden av bredbandsnätet dömt att misslyckas? *”Europeisk livsmedelspolitik” som namn i stället för CAP? *De blåsigaste ställena är nu kartlagda *Finlandssvenska landsbygdsaktörer samlades till ”Tammerfors-träff” *Kustaktionsgruppen i Österbotten håller temadag om Sälfria Zoner *Förnyelsebara energikällor diskuteras på Miljöcafé vid ÅA i Vasa

Nyhetsbrev_41_vecka_48-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 40/vecka 47   18.11.2009

 • Mer landsbygdsutveckling framledes för den gemensamma jordbrukspolitiken
 • ”Ingen skall falla mellan stolarna” – svensk serviceutredning presenterades
 • ”Allt tal om att landsbygden blir öde är helt överdrivet” – professor Eero Uusitalo under seminarium i Oravais
 • ”Förvaltningsförsöket i Kajanaland lämnar landsbygden nästan helt utanför” – forskaren och kajanalandsbon Philip Donner
 • Bygdebank, mikrofond och landsbygdsriksdagar – nytt nummer av Hela Sverigebladet
 • Läs även detta: *Vindkraftåterbäring till bygden handlar inte om välgörenhet *Skärgårdsbyn Barösund ger inte upp så lätt *Klimatförändringen tas upp i nya numret av 60?north *Seminariet om landsbygdsavtalsförfarande hålls nästa vecka i Helsingfors *Flyt i hembygdsforskningen – bilateralt seminarium hålls i Solf

Nyhetsbrev_40_vecka_47-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 39/vecka 46   11.11.2009

 • ”Vi får inte glömma bort livsmedelssäkerheten när vi kämpar mot klimatförändringen” – minister Sirkka-Liisa Anttila
 • Succé med kommunsamverkan på Mittjylland
 • Förvaltningsförsöket i Kajanaland – klart mindre utgifter än för landets genomsnitt visar mellanrapport
 • Forskningschef oroad över att kranskommunerna kring huvudstadsregionen åter lockar
 • Österbyborna folkomröstade för Nykarleby
 • Läs även detta: *Åland har inte råd med skärgårdssamarbete *Skärgårdstillägget räcker inte till för Raseborg *Varför skall landsbygden hållas bebott på konstlat sätt? *Byar i Västnyland samlas för att fundera på framtiden *Aktionsgruppen I samma båt – knagglig programstart och ekonomiska nedgången återspeglas i fältets aktivitet *Paraplyprojekt skall förbättra trivseln i östnyländska byar *Pubkväll väntades gynna byakänslan i Solf

Nyhetsbrev_39_vecka_46-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 38/vecka 45   4.11.2009

 • Större samarbetsområden för kommunernas landsbygdsförvaltningar
 • Kan man marknadsföra en hel region framgångsrikt?
 • Både vedklyvaren och turisten behövs på landsbygden – framtidssnack på HSSL:s hemsida
 • Skolnätsproblematiken i YTR:s nätkolumn
 • Finlandssvenska landsbygdsriksdagen bör bli byarnas parlament! – närdemokratin under lupp 2010
 • Läs även detta: *Bredbandsbeslutet på en megabits förbindelse åt alla finländare väcker intresse ute i världen *Kurs i resandets och turismens sociologi ges vid ÅA i Vasa – tematiska biämnet landsbygdsstudier omformat *Landsbygdens ödesfrågor diskuteras på seminarium i Oravais *Sydkusten söker projektchef för Produforum Åboland *Årets fjärde nummer av Maaseudun kehittämisen Uutiskirje

Nyhetsbrev_38_vecka_45-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 37/vecka 44   28.10.2009

 • ”Just nu behöver kommunerna enbart arbetsro” – minister Kiviniemi om genomförandet av reformerna
 • ”Regionförvaltningsreformen regionvetarens mardröm” – skapa i stället årtusendets landskapsförvaltning uppmanar Katajamäki
 • Närservicenämnd – något för ”Nya Vasa”?
 • Byaråd håller i trådarna när Oravaisby ordnar folkomröstning om kommuntillhörighet
 • Svensk Leader-förening satsar enbart på projekt med tillväxtpotential – lyckat med politiker som LAG-ledamöter
 • Läs även detta: *Justitieminister Brax vill ha initiativrätt och direkt demokrati *Pilotprojekt skall identifiera och belöna EU-regioner med höga entreprenörsambitioner *Utskärsturism drar utan lyxiga stugor *Landsbygdsforskarna träffas i Tammerfors under festliga former *KAMPA-seminarium hålls i Karleby *Landsbygdsavtalsförfarandet behandlas på seminarium i Helsingfors *Frivilligverksamheten firas vecka 49

Nyhetsbrev_37_vecka_44-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 36/vecka 43   22.10.2009

 • Glesbygd i Norrland mest inkomstbringande i ”grön” kalkyl visar svensk forskning
 • Svenska byar och städer ställer om genom Transition Sweden
 • Arbetsgrupp skall utreda glesbygdens särfrågor
 • Landsbygdens fem aktivister – Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus
 • Rösta med fötterna kund- och medborgare!
 • Läs även detta: *Ministrar vill utreda metropolmodeller för Helsingforsregionen *Musikerstaty av Andy McCoy Årets byadåd i Lappland *Slutrapporten om kommunstrukturen i svenska Österbotten – utredare Siv Sandbertg håller föreläsning i Vasa *Info om pengar och praktiskt stöd för småföretagare ges i Malax *Strategiseminarium om tillgänglighet och infrastruktur hålls i Jakobstad *Arbete över sektor- och yrkesgränser behandlas på seminarium i Helsingfors

Nyhetsbrev_36_vecka_43-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 35/vecka 42   15.10.2009

 • Region-, stads- och landsbygdsutvecklingsfrågor – EU-kommissionen grubblar på territoriell sammanhållningspolitik
 • ”Hur ser den stora planen ut?” – reflektioner om professor Hannu Katajamäkis helhetsmodell
 • Erfarenheterna från gemensamt ägda resurser viktiga i arbetet mot miljöförstörelsen – Elinor Ostrom fick ekonomipriset
 • Lagändring påverkar tusentals arbetsplatser bland medborgarorganisationer
 • Management by anorexi – förhoppning att serviceproduktionen blir effektivare när tjänster försvinner
 • Läs även detta: *Studie inom ESPON-projektet uppmärksammar små öar i Europa *Glesare statligt vägnät slår mot landsbygden *Var är vindkraften lönsam? – vindatlas presenteras i november *Kyrka i Sverige driver bensinmack *Intressebevakning och landsbygdsutveckling – Folktingets och SveT:s turné gästar Åboland och Nyland

Nyhetsbrev_35_vecka_42-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 34/vecka 41   9.10.2009

 • Bättre myndighetssamarbete krävs för att upprätthålla säkerheten i glesbygdsområden sägs i rapport
 • ”Landsbygden som resurs” – nytt program från Sitra
 • Svensk Landsbygdsgala för kreativitet och företagsamhet på landsbygden – vinnarna av ull-baggar utsedda
 • ”Inget avgörande har skett i kontakten mellan kommunen och dess byar på 30 år” – Eero Uusitalo under LOKAALI-festseminariet
 • Pohjois-Ii i Norra Österbotten Årets by 2009
 • Meteoria Söderfjärden stor publikattraktion
 • Läs även detta: *Indiska landsbygdsreflektioner i YTR:s nätkolumn *Mathias Högbacka ny verksamhetsledare för Aktion Österbotten *Finland skall vara säkraste landet i Europa 2015! – utbildnings- och planeringsdag i trygghet och säkerhet ordnas för organisationer i Åbo *Utbildningsdag i det ekonomiska hålls i Riihimäki

Nyhetsbrev_34_vecka_41-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 33/vecka 40   30.9.2009

 • Fördelar med riktigt stor regionkommun fastslås i rapporten Regionkommuner i norra Sverige
 • ”Metropolutvecklingen måste gå före den kommunala självbestämmanderätten” – bostadsminister Jan Vapaavuori
 • I KSSR:s kölvatten – I vilken mening ”finns” en ort?
 • Finlands största GEPON-fibernät byggs på åländska öar
 • EGO, EMO och EKO – Leader Ålands tre aspekter
 • Läs även detta: *Världen har använt sina naturresurser för i år – finländska sättet att leva ohållbart *Miljöprojektdagar hålls nästa vecka i Lahtis *Modulutbildning i Leader-arbetets grunder och utbildningsdagar för internationella Leader-projekt *Byn i fokus under byaaktörernas utbildning i Laukas

Nyhetsbrev_33_vecka_40-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 32/vecka 39   24.9.2009

 • Värsta miljöhoten kartlagda – nio planetära biofysiska gränsvärden inom vilka mänskligheten bör hålla sig
 • ”Standardmodell för alla områden är inte rättvist mot alla finländare” – professor Katajamäki om reformer och rättvisa
 • Nordiska kampanjer för lokal mat strider mot principerna för den fria marknaden inom EU
 • Åsikterna om vindkraften går isär men Åland storsatsar – nästan en fjärdedel av örikets el-energi kommer från snurrorna
 • Initiativ och folkomröstningar – landsbygdsutvecklare Peter Backa har skrivit om erfarenheter ”over there”
 • Läs även detta: *”Storbolagen vill behärska hela kedjan i livsmedelsproduktionen” säger Indiens enda landsbygdsreporter *Efter år av utvecklingsarbete inleds biobränsleproduktion i Nykarleby – energikällan rävkadaver och slaktavfall *Info om stöd ur KAG-programmet hålls i Maxmo *Vatten tema under Närmatseminariet i riksdagen *Debatt om folkomröstning och närdemokrati i Vasa *Anslag till forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden finns att sökas *Matias Erlund sköter om projektrådgivning hos aktionsgruppen I samma båt

Nyhetsbrev_32_vecka_39-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 31/vecka 38   18.9.2009

 • Miljön ingen broms för samhällsutvecklingen – experter på hållbar utveckling möttes i Vasa
 • Samhällsentreprenörer – doldisar i lokalsamhället
 • Delat ägarskap nyckeln till unik samverkan runt Villmanstrands stadsregion
 • Budgetpropositionen 2010 – 141 miljoner för att garantera en levande landsbygd
 • Byaplanen är ett mångsidigt redskap för påverkan
 • Läs även detta: *LOKAALI i Vasa närmar sig – delta i det nationella festseminariet! *Intressebevakning och landsbygdsutveckling – Folktinget och SveT turnerar *Sture Erickson leder projektet Leader i stan *Land och stad, folkomröstningar, lokalsamhälle och dialektik, kärnkraft eller bioenergi – läs och kommentera landsbygdsutvecklare Peter Backas blogg

Nyhetsbrev_31_vecka_38-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 30/vecka 37   11.9.2009

 • ”Myndigheterna i glesbygdsområden måste vara experter på många områden” – inrikesminister Anne Holmlund
 • ”Korsnäs borde kunna klonas” – ordföranden för Företagarna i Finland om landsbygdskommunens företagaranda
 • ”Moderniseringstanken är otillräcklig som vägledning för landsbygdsutbildning under 2000-talet” – professor Erland Eklund
 • Finländsk landsbygdspolitik internationellt, bättre aktionsgruppsverksamhet, YTR:s historik – Liiteri har utkommit
 • Aktion Österbotten söker initiativrik verksamhetsledare
 • Läs även detta: *Sveriges EU-ordförandeskap och den nya Östersjöstrategin – seminarier i Vasa och Åbo *Räddar innovationer Norden och Österbotten? – frågan ventileras på seminarium i Vasa *Byggnadsarvsdagarna firas i helgen *Ny runda om landsbygdsavtalsförfarande startar *Ge tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus nytt namn!

Nyhetsbrev_30_vecka_37-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 29/vecka 36   4.9.2009

 • Kommunreformen redan föråldrad – nya vårddistrikt med 100 000 invånare behövs
 • Ekonomiska krissamtal för nya kommunfusioner
 • Storprojekt sätter byarnas betydelse och styrka i fokus
 • Nio landsbygdsprojekt vidare i landsomfattande idéefterlysning
 • Green care – om vård i lantbruksmiljö i YTR:s nätkolumn
 • Läs även detta: *”Mycket unikt med en byaplan för två byar” – Hankmo byar Årets by i svenska Österbotten *Hur skall aktionsgruppsarbetet och kommunerna tillsammans tjäna landsbygdsutvecklingen? – seminarium på Kommunmarknaden i Helsingfors *Anmälan till LOKAALI-seminariet i Vasa senast 15.9 *Mia Aitokari håller i trådarna för den finlandssvenska landsbygdsriksdagen 2010

Nyhetsbrev_29_vecka_36-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 28/vecka 35   28.8.2009

 • Leader Falun-Borlänge skall stärka landsbygden i området
 • Kalmars 12 klimatpiloter minskade utsläppen med 53 ton
 • ESRS-kongressen gav överblick och nya perspektiv – reflektioner av landsbygdsutvecklare Peter Backa
 • Vilken lokal service får äldre hemmaboende?
 • ”Utvecklingen är fast på oss själva” – skärgården i fokus i YTR:s nätkolumn
 • Läs även detta: *Ön Elba värd för årets ESIN-konferens *Vägar ur krisen tema under Lokalekonomidagarna i Västerås *Närmatstafetten längs västkusten kör i gång nästa vecka *Kungörandet av Årets by i svenska Österbotten står för dörren

Nyhetsbrev_28_vecka_35-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 27/vecka 34   21.8.2009

 • ESRS-kongressen en mångvetenskaplig samverkan för landsbygd i förändring
 • ”Gränserna går inte längre mellan länder utan i allt högre grad mellan urbana miljöer och landsbygd”
 • ”Landsbygden har mött många utmaningar genom tiderna och alltid lyckats överleva kriserna”
 • Smidig vardag för medborgarna största utmaningen för nya storkommuner – professor Hannu Katajamäki om KSSR-processen
 • Nyttan av kommunsammanslagningar rinner ut i sanden med för mycket personal anser forskare
 • Läs även detta: *Eero Uusitalo analyserar politikområden i ny bok *Första automatbybutiken öppnades i Finland *I en personsbyn Rissjö arrangerades Årets by *Äras den som äras bör – hembygdsarbetets förtjänstmedalj delades ut

Nyhetsbrev_27_vecka_34-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 26/vecka 26   26.6.2009

 • Kvantitet garanterar inte kvalitet – professor Katajamäki om stora stads- och små landsbygdsgymnasier
 • Distansarbetet – mycket prat lite resultat visar undersökning
 • Svenskt projekt gör unga delaktiga i lokala framtidsplaner på riktigt – Hela Sverigebladet har utkommit
 • Den finländska stadsbons lantlighet – sommarnummer av nyhetsbrevet Liiteri
 • Ny nättidning vill lyfta fram glesbygdens särförhållanden
 • Läs även detta: *Diplomater bekantade sig med den finländska landsbygden *Det ni har här är fortfarande en lyx i stora delar av landet” – kommunikationsminister Lindén om fibernätet i Kristinestad *Byaforskningsgruppen för Sivakka-Rasimäki byar ordnar seminarium i Valtimo *Farmare, förenen eder – lantbruksmässan Farmari hålls i Karleby *LOKAALI-seminariet i Vasa tar form *Nya numret av 60?north *Sommarledigt för Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev_26_vecka_26-09.pdf

Bilaga_preliminär_inbjudan, program LOKAALI_och_byarörelsens_rådslag_2-3.10.2.pdf

 

Nyhetsbrev nr 25/vecka 25   17.6.2009

 • ESRS-kongressen samlar närmare 450 landsbygdsforskare från 40-tal länder – anmälan om deltagande senast 31.7
 • Känd landsbygdsforskare från Ungern föreläste i Vasa
 • ”Småskaligt fiske är viktigt för att behålla levande kustsamhällen” – svenske jordbruksministern Eskil Erlandsson
 • Projektlotsar – unik och central del i Ålands Leader-arbete
 • Grönt ljus för tio bredbandsprojekt – Houtskär bland ”piloterna”
 • Läs även detta: *Grön el med återbäring till byarörelsen i Sverige *Projekt granskar finlandssvenska framtidsscenarier i en allt mer globaliserad värld *Sapuska-programmet för nya verksamhetsmodeller inom livsmedelsbranschen *Glesbygdens materiella och immateriella naturresurser tema för seminarium i Helsingfors

Nyhetsbrev_25_vecka_25-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 24/vecka 24   12.6.2009

 • EU:s alla punkter bör knytas samman via ett fungerande och allt snabbare transportnät
 • Snabba dataförbindelser är dagens vattenleder för ett modernt samhälle – historien om öppna fibernät i Österbotten
 • Mentorsprogram hjälper nya Leader-grupper i Sverige – läs senaste numret från svenska landsbygdsnätverket
 • Strukturreformen främjar kvaliteten och tillgången på kulturtjänster visar rapport
 • Nio österbottniska kommuner kan bli en, två, tre eller fyra – Sydösterbotten borde bilda en egen kommun anser professor
 • Läs även detta: *Inte glamour men utsikt och frihetskänsla i Kvarkens skärgård – brittisk tidning listade 20 öpärlor för annorlunda semester *Bygdebolag i Sverige blir researrangör *Leader-stödet ett livsvillkor i starten för årets unga företagare *Tidskriften MaaseutuMatkailu når 10000 läsare – läs årets andra nummer

Nyhetsbrev_24_vecka_24-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 23/vecka 23   4.6.2009

 • Blivande EU-ordförandelandet Sverige vill möblera om bland jordbruksstöden – vill gynna ekonomin på landsbygdsområden
 • Universitetsstäderna växer medan framtiden för den finländska landsbygden ser allt mörkare ut
 • ”Det ligger i tiden att utveckla landsbygden” – landsbygdspolitiska redogörelsen i YTR:s nätkolumn
 • Projektet Archipedalo skall locka cykelturister till Åbolands och Ålands skärgårdar
 • Skapandet och kulturen är inte småsaker i landsbygdspolitiken – Eero Uusitalo i tidningsledaren för Landsbygd Plus
 • Läs även detta: *Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling har nu egen hemsida *Sommarjobb åboländska skärgården lockade – storindustrier tar emot färre sommararbetare *Pengar till landsbygdens dataförbindelser *Årets LOKAALI-seminarium ordnas i Vasa *Seminariet Övergripande planering av byar väl mottaget *Tauno Linkoranta tillbaka som byaombud i Egentliga Finlands Byar – Outi Tikkanen ny projektchef för SYTY:s grannhjälpsprojekt *Beställ landsbygdsnätverkets årsberättelse 2008 *Fånga ”talkokrafterna” på bild och delta i ”Årets Byabild 2009”

Nyhetsbrev_23_vecka_23-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 22/vecka 22   28.5.2009

 • Decentralisering positivt för tillväxt och BNP visar schweizisk undersökning
 • Framtidens näringspolitik behöver bli mer lokalt och globalt anpassad sägs i svensk rapport
 • Nordiskt samarbete inom landsbygdsutveckling
 • ”Allt som krävs för att en stad ska kunna leva och må bra kommer från landsbygden” – riksdagsman Nylund under riksdagens remissdebatt om landsbygdspolitiska redogörelsen
 • Metoden Cross-Cultural Analysis for Learning finns nu i bokform
 • Hälsomotion ger idrotten nya möjligheter på landsbygden – minister Wallin i tidskriften LoA
 • Läs även detta: *Skjuts framåt för svenska landsbygden – lättare att bygga i sjönära glesbygden *Fenomenet Juthbackamarknaden blir akademisk kurs *Konsten tar sig ut i byarna i Mellersta Österbotten *Riksdagsman Mats Nylund ny ordförande för SveT

Nyhetsbrev_22_vecka_22-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 21/vecka 21   22.5.2009

 • ”KSSR fokuserar alltför mycket på kommunfusioner och alltför litet på produktivitetsaspekter”
 • Större regionala skillnader tär på kulturen
 • Service utgående från invånarnas behov med kommundelsnämnd
 • RUR@L News – nyhetsbrevet från europeiska nätverket för landsbygdsutveckling
 • Vill du utveckla landsbygden i Österbotten? – inspirerande informatör sökes
 • Läs även detta: *Statsrådet godkände landsbygdspolitiska redogörelsen *By-mackarna blir fler i Värmland *Konsten i Halfway – en överlevnadshistoria *Bidrag för avloppsnät till österbottniska glesbygden

Nyhetsbrev_21_vecka_21-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 20/vecka 20    15.5.2009

 • Amerikansk jättefirma inom köttbranschen intar östra Centraleuropa
 • Den globala krisen möts bäst genom en aktiv regional respons
 • ”Det är människorna själva som måste aktivera sig för att en region ska kunna utvecklas” – professor Mickos om kommuner i kris
 • Bättre verktyg behövs för mätning av hållbar utveckling visar doktorsavhandling
 • Östnyland stod för bara 2 procent av landets växthusgasutsläpp senaste vecka – utsläpp i realtid nu på nätet
 • Läs även detta: *Mer stöd till skärgården genom skärgårdspolitiska principbeslut *Fempersoners by i Maxmo skärgård skulle behöva ungt folk *Miljöcafé om klimatförändring vid ÅA i Vasa *Seminarium om byaplanläggning i Årets by 2008 *YTR:s projektseminarium i Tammerfors med aktuellt inom landsbygdspolitiken *Närmatstafetten vill väcka diskussion om matens färskhet och kvalitet *Uppdaterad informationsanvisning för landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland

Nyhetsbrev_20_vecka_20-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 19/vecka 19   4 ÅR   8.5.2009

 • inom landsbygdsutveckling Innehållet i veckans Nyhetsbrev
 • Var går gränsen för regionförstoring?
 • Industridrömmen och landsbygdsvåndan i en svensk region
 • Riksdagsledamöter stöder Leader – men finansieringen besvärlig
 • Vårt värdefullaste kapital – socialt kapital, social kompetens, sociala nätverk och social intelligens i tidskriften Skärgård
 • Hur skall man leva länge? – landsbygdskultur i YTR:s nätkolumn
 • Läs även detta: *Skrämmande och samtidigt fascinerande – i ubiksamhället övervakas vi med god avsikt *”Kostnadseffektivare lösningar för tryggandet av servicen är vid det här laget ännu större än i början av KSSR” – minister Mari Kiviniemi *Kommunförbundet utarbetar en ny kommunmodell för år 2017 *Backgränd utsågs till Årets nyländska by 2009

Nyhetsbrev_19_vecka_19-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 18/vecka 18   29.4.2009

 • Finland först i Europa med 4G-mobilkommunikationsnät – färre får snabbare anslutning anser fiberkabelförespråkaren Husberg
 • Reformeringen av regionförvaltningen till riksdagen
 • ”Alarmrapporter om klimatet vilar vetenskapligt på vag grund” – rapport från klimatdebatten i Borgå
 • Landsbygdsprogrammet går för halv maskin – ohållbart läge för byaverksamheten och Leader-grupperna
 • ”Oavgjort i professorsmatchen” om medborgarinflytande och närdemokrati
 • Läs även detta: *Interreg-projektet Green Islands skall jobba för mindre utsläpp i små ö-samhällen *Österbottnisk byarevykavalkad i Stockholm *Ansökan till landsbygdsstudier vid universitetsnätverket Rural Studies senast 9.5 *Seminarium om Botnia-Atlantica-programmet i Vasa behandlar nationell medfinansiering

Nyhetsbrev_18_vecka_18-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 17/vecka 17   23.4.2009

 • Nordiska administrativa regioner växer inte, nog deras storstäder och kringliggande regionala nätverk
 • En brokig mosaik av aktiviteter – professor Katajamäki skissar en vision för den nya finländska landsbygden
 • Gynnas den inhemska skärgårdsturismen av recessionen?
 • Strukturfondernas framtid, KOKO-ansökningarna samlas in, regionstrategin 2020 – läs Alue-Integraattori
 • Leader-föreningen I samma båt söker projektrådgivare
 • Läs även detta: *Finland returnerar 20 miljoner euro till EU i brist på stödprojekt *Vårt land ett av de sämsta länderna för lantbruksproduktion inom EU – MTK positiv till nya kriterierna *Kampanj år 2010 skall förbättra läget för kulturmiljöer *Levande och bebodda byar tema för seminarium i Kajana *Handboken för projektaktörer nu på svenska

Nyhetsbrev_17_vecka_17-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 16/vecka 16   17.4.2009

 • Antologin Regioner i Europa – läs om ”regionala röran”
 • ”Professorsmatch” om medborgarinflytande och närdemokrati – Katajamäki och Uusitalo ”slåss” för sina modeller i Seinäjoki
 • Krav på återbäring från vindkraften, lokal plan ger klirr i kassan, hållbar skola med egen mat – HSSL:s nyhetsbrev 1/2009
 • Färskt informationsblad från Levón-institutet
 • Landsbygdsspecialister – anmäl er till expertregistret!
 • Läs även detta: *Ärlighet varar längst i kusttrakterna och i små kommuner *Lokal och regional utveckling på nordiskt landsbygdsseminarium i Steinkjer *Kulturens inverkan på välfärden tas upp på seminarium i Karleby *Förs vi bakom ljuset i klimatfrågan? – debatter hålls i Östra Nyand

Nyhetsbrev_16_vecka_16-09.pdf

Bilaga_program_för_nordiskt_landsbygdsseminarium_i_Norge_5-6.5.2009.pdf

 

Nyhetsbrev nr 15/vecka   15 8.4.2009

 • ”Landsbygden och matfrågan är den mest aktuella politiska frågan i dag” – professor Erland Eklund i tidningsintervju
 • Svensk storstadsregion behöver vitalare landsbygd för tillväxt
 • Bra hälsa viktig för regional ekonomisk utveckling
 • Landsbygden en del av kommunens strategi – Kommunförbundet förnyade sin landsbygdspolitiska linje
 • Nästan en tredjedel av socialtjänsterna i privat regi
 • Läs även detta: *Energilösningar i trafiken och bekämpning av klimatförändringar analyseras ur olika infallsvinklar på seminarium i Vasa *Tammerfors plats för YTR:s projektseminarium i juni *Miljönämnden i Kronoby vill ha ”väckelsemöten” om avlopp på glesbygden *”Från by till Bryssel” – landsbygdsförespråkaren Backgren vill till Europaparlamentet

Nyhetsbrev_15_vecka_15-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 14/vecka   14 3.4.2009

 • Norden på väg mot tredje generationens regionpolitik
 • Kultur kan göra skillnad! – kulturens ställning undersöktes i svenska kommuner
 • Är glesbygden broms eller resurs för utvecklingen? – YTR:s nätkolumn
 • Landsbygdsföretagandet allt mer mångsidigare – Eero Uusitalo i tidningsledaren för Landsbygd Plus
 • ”Samerna märker inte ens själva att de bor i glesbygden” – rapport från Leader-seminariet i Levi
 • Läs även detta: *Projekt skall få experimentkommuner att minska koldioxidutsläpp snabbare *Ålands befolkning 2008 – landsbygdskommunerna plus, skärgården minus *”Årets stugsittare” vill betona stuglivets betydelse för hälsan *Ny guide i utarbetande av kulturmiljöprogram *Årets tredje nummer av Uutiskirje

Nyhetsbrev_14_vecka_14-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 13/vecka   13 27.3.2009

 • Färgfabriksmetoden samlar kompetenser över traditionella gränser
 • Demografiska utmaningar i Finland och Österrike
 • Danska kommuner i förändring – från ”fördelningspolitik” till ”omställningspolitik”
 • RUR@L News – läs nyhetsbrevet från europeiska nätverket för landsbygdsutveckling
 • Nya tyngdpunkter i landsbygdspolitiken – nyhetsbrevet Liiteri har utkommit
 • Läs även detta: *Global manifestation för klimatet – ljuset släcks för en timme på lördag *Fler som distansarbetar från sommarstugan *Landsbygdsföretagaren Seppo Lehtinen rikets tionde byfåne *SYTY:s grannhjälpsprojekt i gång – byar och föreningar bildar grannhjälpsgrupper *Finlandssvenska landsbygdsaktörer på ”Tammerfors-träff”

Nyhetsbrev_13_vecka_13-09.pdf

Bilaga_broschyr_om_Färgfabriksmetoden.pdf

 

Nyhetsbrev nr 12/vecka 12   20.3.2009

 • Helt ny strategi i den svenska landsbygdspolitiken
 • ”Ekonomiska krisen och stadsregioner motiv nog för fortsatt KSSR-process” – rapport om reformen presenterades
 • Nytt klassifikationssystem behövs i förhållandet stad-land
 • Leaders företagsstöd utveckling för Kika´s Hem & Städservice och Hemgården – läs om dem i Aktion Österbottens nyhetsbrev
 • Community Collaborations – ”högsta tänkbara form av föreningssamarbete för lokalsamhället”
 • Läs även detta: *EU-verk behövs för övervakning av finanssektorn” – medborgarkonsultation hölls i Helsingfors *Praktik på lantgårdar skall ge EU-byråkrater större förståelse för jordbrukarnas arbetsförhållanden *Brittisk by till salu *Lågkonjunktur skapar högkonjunktur för svenska lokala utvecklingsarbetet! *Europeiska landsbygden uppmärksammas i fototävling

Nyhetsbrev_12_vecka_12-09.pdf

Bilaga_Europeiska_landsbygden_fototävling_2009.pdf

 

Nyhetsbrev nr 11/vecka 11   13.3.2009

 • Lokalt lantbruk med anpassade priser landsvis kan lösa framtidens matbrist tror norsk bokförfattare
 • ESRS´ XXIII kongress – inlämnande av abstracts förlängt till 14.3
 • 18 år med Glesbygdsverket – läs sista nyhetsbrevet
 • Landsbygdsnätverksenheten söker sekreterare
 • Val av Årets by i ett kvarts sekel
 • Läs även detta: *Doktorsavhandling synar pälsdjursuppfödaren i samhällets förändring *Östersjöområdets stora aktuella frågor behandlas på forum i Åbo *Goda projektidéer sökes i Västra Finland för ESF- och ERUF-programmen *Från idé till verklighet – kampanj lyfter fram landsbygdsföretagandet *Föreningen Optostart startar upp västnyländska andelslag för optiska fibernät på glesbygden

Nyhetsbrev_11_vecka_11-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 10/vecka 10   6.3.2009

 • EU:s landsbygd behöver bättre tillgång till bredband – Europeiska kommissionen
 • ”Bredband blir basservice jämförbar med posten” – minister Lindén
 • ”Kommunernas framtid står på åtta ben” – Kommunförbundet presenterar ny strategi
 • Butikens nedläggning har inte någon märkbar effekt på befolkningsutvecklingen i byn visar svensk rapport
 • Österbottens långa vågor och diskussion kring storföretagens ansvar gentemot lokalsamhället – professor Hannu Katajamäki
 • Från stadscity till Kajanaland – YTR:s nätkolumn
 • Läs även detta: *EU-byråkratin tuff för projekten – staten vill motarbeta recessionen med överblivna projektpengar *Litauiskt seminarium om gemensamma idéer och goda kontakter *Hur kan landsbygden bli ledare i klimatomställningen? – förslag presenteras på seminarium i Stockholm *Unikt seminarium i Vasa om livsmedelstrender och marknadsföring med experten Melletin *Årets bykonferens går till Stockholm

Nyhetsbrev_10_vecka_10-09.pdf

Bilaga_seminarium_om_livsmedelstrender_och_marknadsföring_20.3.2009.pdf

 

Nyhetsbrev nr 9/vecka 9   26.2.2009

 • Kommuner med livskraftigt företagsklimat behåller och lockar unga visar svensk rapport
 • Finns det ”lokal” och ”regional” befolkning på den storstadsnära landsbygden?
 • Byarna med i nationellt sysselsättningsprojekt
 • Hur sköts naturresurserna i dagens värld? – kursen Naturresurspolitik och förvaltning inleds i mars vid ÅA i Vasa
 • SYTY söker projektarbetare för grannhjälpsprojekt
 • Läs även detta: *Alliansen Grupp 158 lobbar för områden med låg population *Sysselsättningsfrågor och byahövdingarnas arbetsback på agendan när byarörelsen samlas till rådslag i Riihimäki *Landsbygdsutvecklare med destination Svenskfinland – 16 utexaminerade från Yrkesakademin i Österbotten *Carina Storhannus leder projektet Lokal serviceutvärdering och -utveckling

Nyhetsbrev_9_vecka_9-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 8/vecka 8   20.2.2009

 • Rapporten Sentraliseringens pris en invändning för fortsatt norsk utlokaliseringspolitik
 • 1,1 miljarder för ekonomisk stimulans i regionerna – nätverksbildande av landsbygdsregioner stärks
 • JSM:s regionstrategi 2009-2012 drar upp riktlinjerna för regionutvecklingen
 • ”Klassiska landsbygden existerar inte längre – urbaniserad av TV:n, Internet och större social rörlighet”
 • Aktion Österbotten söker projektrådgivare
 • Läs även detta: *Rikets tionde byfåne efterspanas *Triss i seminarier i Vasa om högaktuella förvaltningsfrågor *Lokala kulturens kraft som tema på byseminarium i Tavastehus *Utvecklingsresa stärkte Leader-gruppen Aktions team och anda

Nyhetsbrev_8_vecka_8-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 7/vecka 7   13.2.2009

 • Skillnader i svensk företagsstruktur mellan stad och land visar rapport
 • ESRS´ XXIII kongress i Vasa – presentation av ”papers” senast 28.2
 • RUR@L News – nyhetsbrev från europeiska nätverket för landsbygdsutveckling
 • Intensivare samarbete mellan landsbygdsnätverksenheten och SYTY
 • Begreppet ”by” kan förvilla – ”markägare i Närpes kände inte till sin egen by”
 • Läs även detta: *Handla dygnet runt i obemannad bybutik? – forskningsprojekt skall förverkliga idén *Aktionsgruppernas nätverk och internationella projekt på agendan när internationellt Leader-seminarium hålls i Levi *Seminarium bereder statsrådets principbeslut om utvecklande av skärgården *Ur recessionen med viljestyrka?, Utveckling med byaplan! – seminarium hålls om landsbygdsboende *Kommun- och stadshus årstema för Byggnadsarvsdagarna – öppningsseminarium i mars *Årets andra nummer av Uutiskirje

Nyhetsbrev_7_vecka_7-09.pdf

Bilaga_program seminariet_om_statsrådets_principbeslut_utvecklande_skärgård.pdf

 

Nyhetsbrev nr 6/vecka 6   5.2.2009

 • Världens energibehov hälften mer 2030 – ny organisation främjar förnyelsebar energi
 • ”Erfarenheter från glesbygdsregioner i norr till nytta för övriga Europa”
 • ”Steg för steg överger samhället den svenska glesbygden” – Uppdrag granskning reste (bara) i ett Sverige som försvinner
 • Landsbygdsutvecklarna ältade senaste programperioden
 • Semestra på finländska landsbygden! – YTR:s nätkolumn
 • Läs även detta: *"Förbättrad service, starkare regioner och ökad produktivitet” – minister Kiviniemi om regionförvaltningsreformen *Stiftelse värnar om åboländska skärgården *Landsbygdsnätverkets svenska arbetsgrupp gästar svenska landsbygdsnätverket *Hur ser livet ut i ett utsläppssnålt Finland 2050? – enkät samlar in tips och synpunkter

Nyhetsbrev_6_vecka_6-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 5/vecka 5   29.1.2009

 • Överföring av reningsteknologi från rika till fattiga länder optimalt ur välfärdssynpunkt påvisas i doktorsavhandling
 • Byskolan betyder pedagogisk kvalitet för eleven och livskvalitet i lokalsamhället visar doktorsavhandling
 • Klart med storregioner i Sverige
 • ”Regionförvaltningsreformen förbättrar servicen och verksamhetsförutsättningarna för landsbygdsnäringarna”
 • YTR godkände det femte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet
 • Läs även detta: *Enskilda kunder skall rädda turismen i åboländska skärgården *Bybutik i Borgå skärgård blir Internetbutik *Road Show-turnén gästar Vasa *Horisontala sammanhållningen stark, vertikala svag, motsägs av monumentala nationalismen – Backa om Oregon och dialektiken i sin blogg

Nyhetsbrev_5_vecka_5-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 4/vecka 4   23.1.2009

 • EU-topptjänsteman tror inte på några radikala ändringar i CAP efter år 2013
 • ”Vi behöver landsbygdsambassader” – debattartikel av professor Peter Lundqvist
 • Glesbygden i Värmland vinnare i unikt samkörningsprojekt
 • Dansk regionpolitiker hoppas på lokala initiativ för landets landsbygd
 • Generalplanläggning ger fart åt byautvecklingen
 • ”Internet växer från glesbygden mot centrum” – Finlandssvenskt Fiberforum arbetar för välfungerande och snabba nätverk
 • Läs även detta: *Projektet Active Life Village för nya innovationer inom servicebranschen *Rekreationsturism tema i årets första nummer av MaaseutuMatkailu *Guidebok från YTR hjälp för föreningar i ekonomi- och skattefrågor *Inga projektbeslut från TE-centralerna förrän i mitten av februari *Byaaktörernas vårkonferens hålls i mars *Info om pengar och praktiskt stöd för småföretagare *Det går ännu att ge feedback i dag om webbplatsen Landsbygd.fi

Nyhetsbrev_4_vecka_4-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 3/vecka 3   16.1.2009

 • Styra jordbrukspolitiken i hållbar riktning är inte lätt – svensk avhandling i hållbarhetsvetenskap med betodling som exempel
 • Små regioners innovationspolitik utgår ifrån de lokala starka sidorna – läs senaste numret av Alue-Integraattori
 • ”I landskapen borde finnas en stark landsbygdsorganisation” – Uusitalo under Road Show-seminarium i S:t Michel
 • Skärgårdarna Sveriges mest företagstäta region
 • Fibernätet måste vara helt öppet anser fiberkabelförespråkare
 • Läs även detta: *Bäst vara gymnasieelev i glesbygd *”Bra planering lönar sig alltid!” – endagskurs om grunderna i projektplanering *Intresserad av Specialyrkesexamen för landsbygdsutvecklare? *Webbplatsen Landsbygd.fi förbättras – ge feedback! *Sydkusten söker planerare *Personalskifte inom aktionsguppen I samma båt *Årets första nummer av Uutiskirje

Nyhetsbrev_3_vecka_3-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 2/vecka 2   9.1.2009 

 • Skärgårdsinstitutet vid ÅA fokuserar mera på den skärgårdsrelaterade forskningen vid Akademin
 • Lågkonjunktur – uppsving för glesbygden?
 • Finländska Leader ”erövrar världen” – läs senaste nummer av Liiteri
 • Årsskiftet medförde 32 kommunsammanslagningar
 • Närdemokratin naggas i kanterna vid kommunsammanslagningar visar forskningsrapport
 • Läs även detta: *Fotbollstränare och dansbandsorkester toppar ”Årets lantis”-lista i Sverige *Riksdagsspörsmål för en effektivering av landsbygdens utvecklingsprogram *Paradoxal statlig kommunpolitik – YTR:s nätkolumn *Vårens landsbygdsstudier vid ÅA inleds nästa vecka

Nyhetsbrev_2_vecka_2-09.pdf

 

Nyhetsbrev nr 1/vecka 1   2.1.2009

Landsbygdsutvecklingsåret 2008 – axplock ur Nyhetsbrevet

 • Finland som tvärsektoriell föregångare inom landsbygdspolitik framgick ur en OECD-undersökning
 • ”Vår förvaltningshistorias största reform” presenterades i en mellanrapport
 • Kommunreformen har inte utvecklat servicen visade en annan rapport
 • Nytt ministerium och dataproblem ställde till det för förverkligandet av nya EU-programperioden
 • Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling sjösattes
 • ”Babyn” Erca välkomnades under svenska Landsbygdsriksdagen
 • Strategiskt beslut togs för nordiska byarörelsens framtid när HNSL instiftades i samband med landsbygdsriksdagen på Åland
 • Finska staten garanterade att medborgarna får snabbt bredband till sina hem
 • Blue Wind blev det första byägda utvecklingsbolaget
 • Siikamäki-Peiposjärvi valdes till Årets by 2008 och Tauno Linkoranta till Årets landsbygdsaktör
 • Tavastkyro nationallandskap bästa landskapsprojektet
 • Aktionsgruppen Studiefrämjandet och byaorganisationen SÖB slogs ihop till den nya föreningen Aktion Österbotten
 • Människans naturresurser för år 2008 var förbrukade redan i september
 • Scenario av ekonomipristagaren Krugmans teorier kan bli ett högutvecklat centrum och en mindre utvecklad ”periferi”
 • Landsbygdsuppror i svenska kommunen Ronneby

Nyhetsbrev_1_vecka_1-09.pdf