Landsbygdsriksdagen 2016

Den fjortonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen gick av stapeln den 22-23 oktober på Lärkkulla i Karis (Raseborg). Bland programpunkterna kan nämnas en föreläsning av dansken Frank Erichsen, känd från TV-serien Den danske bonden. Erichsen lever sin dröm som självförsörjande bonde på en gammal gård. Vidare bjöds det på talkshow om att våga sticka ut, Porkala parentesen – lokal utveckling baserad på vår närhistoria, workshops om tredje sektorns roll vid integration och storytelling som metod inom landsbygdsutveckling, samt musik med Winestones Trio. Även en resolution antogs från Landsbygdsriksdagen. Arrangörer var SFV/Svensk Byaservice och Pomoväst rf.

 

Arrangörer

 

Svensk Byaservice

 

Pomoväst

Resolution

Landsbygdsriksdagens resolution

Den pågående vård- och landskapsreformen ger en enastående möjlighet att ta landsbygdens behov i beaktande. Att anpassa program och åtgärder utgående från platsens problem, möjlighet och vilja bör understrykas. Behoven på landsbygden följer inte kommun- och sektorgränser, men många verksamheter gör det idag. Här kan platsbaserad utveckling ge nya möjligheter att använda resurserna rätt och skapa nytänkande.

Stat och kommuner måste se till att landsbygden beaktas genom flexibla lösningar. Kommunerna bör i allt högre grad utnyttja information från byarna för att göra den elektroniska välfärdsberättelsen. På alla nivåer måste man nu samlas över sektorgränserna, bilda partnerskap för att möta de nya servicebehoven bland människorna på landsbygden. På detta sätt kan man lösgöra resurser som i dag binds i stela strukturer. Alla kommuner måste nu identifiera sina problem och möjligheter. Landsbygdssäkringen är en viktig metod i detta arbete.

De nya arbetsplatserna i Finland skapas i mikroföretag. Deltidsföretagande är en viktig ingång till företagandet. Därför bör lagstiftningen anpassas till dessa företags verklighet. I dag är lagstiftningen till största delen uppbyggd på storföretagens villkor.

Små gemenskaper på landsbygden har bättre förutsättningar till en lyckad integration. Kommuner och organisationer måste kämpa för att få den resurs som finns i nyfinländare till landsbygden. Invandrarna är en stor resurs i kampen för att hålla landsbygden levande. De tillför såväl arbetskraft som ny kunskap!

Landsbygden är en kraftkälla då det gäller Finlands utveckling. Ur en trygghetssynvinkel borde Finland jobba för mer decentraliserad energiproduktion. Nya arbetsplatser kan också skapas genom att lyfta fram närproducerad mat och närhistoria där turismföretagande har en central roll. I dag handlar det om att sticka ut, bli mångsysslare och skapa nya samarbetskoncept.

 

Kort resumé och info

Landsbygdsriksdagen 2016 blev en lyckad tillställning!

Det bjöds på intressanta föreläsare, däribland Frank Erichsen, känd från den danska TV:serien "En tvättäkta lantis". Han berättade om självhushållning och sitt liv på Kastanjegården på Jylland. Vi fick också lära oss om "Storytelling" som metod inom landsbygdsutvecklingen. Det ordnades workshops med intressanta och aktuella ämnen samt en talkshow med gäster som alla på ett eller annat sätt "sticker ut". Just detta med "Att sticka ut" var temat för denna Landsbygdsriksdag.Bonderöven – Hundra procent bonde – En tvättäkta lantis – Den danske bonden

Kärt barn har många namn. Frank Erichsen, känd från TV-serien om den danske bonden, lever sin dröm som självförsörjande bonde på en gammal gård i närheten av Grenå i Danmark. Ett självförsörjande lantbruk som drivs på ett hållbart sätt och med gamla metoder är drömmen för Frank och hans familj. 
Frank Erichsen kommer att medverka i den finlandssvenska landsbygdsriksdagen, som denna gång hålls på Lärkkulla i Karis 22 – 23.10.2016. 
Temat för landsbygdsriksdagen är ”Våga sticka ut” och på programmet hittar du också mycket annat intressant. Arrangörer för Landsbygdsriksdagen är Svensk Byaservice och Pomoväst rf.

Din anmälan vill vi ha senast 30.9.2016.

VÄLKOMMEN TILL LANDSBYGDSRIKSDAGEN!

DEN FINLANDSSVENSKA LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2016

Tid:        22-23.10.2016

Tema:    Våga sticka ut!

Plats:     Lärkkulla, Lärkkullavägen 22, Karis

 

PROGRAM        

(rätt till ändringar förbehålles) 

Lördag 22.10

Kl. 9.00 Anmälan och registrering

Kl. 10.00 Landsbygdsriksdagen öppnas                                                                     Hälsningstal, Thomas Blomqvist, riksdagsman och                                   kommunfullmäktiges ordförande i Raseborg.                                             Tillsättande av resolutionsutskott.                                                               Frank Erichsen, känd från TV-serien                                                          Den danske bonden

Kl. 12.00            Lunch      

Kl. 13.00            Talkshow "Vi har vågat sticka ut!"
                           Exempel på företagare som vågat sticka ut, göra något annorlunda
                           -  Fredrik Karlström, Åland
                           -  Benjamin Englund, Espingsskär
                           -  Ragna-Lise Karlsson, SkafferiEtt                                                                                                      -  Susanne Ekström, SE-action
                                            
Kl. 14.30           Kaffe

Kl. 15.00           60 år sedan Porkala Parentesen - lokal utveckling baserad på vår                                               närhistoria
                         -  byaverksamhet i Degerby
                         -  Okänd Soldat

                         Tredje sektorns roll då det gäller integration - introduktion och workshops 
                         Hela Norden ska Leva - eget möte

Kl. 19.00          Middag                                                                                                                                                    Program samt musik med Winestones Trio

 

Söndag 23.10
 

Kl. 09.00          Storytelling, som en metod inom landsbygdsutvecklingen; Ann-Sofi                                          Backgren                                                                                                                                                Landsbygdspolitiska rådet och aktuellt kring landsbygdspolitik; Cia                                          Åström                                                                                                                                                    Sammanfattning av landsbygdsriksdagen, resolution

Kl. 13.00          Lunch och hemfärd                                                                                                                              Guidning kan ordnas t.ex i Fiskars, ifall intresse finns


VI SES I RASEBORG!