Nyhetsbrev 2005

Nyhetsbrev nr 27/vecka 51   22.12.2005

 • Regionala landsbygdsprogram 2007-2013
 • Elma-finansieringen har fastställts
 • Ålands bildningsförbund har hållit årsmöte

Nyhetsbrev_27_vecka_51.pdf

 

Nyhetsbrev nr 26/vecka 50   16.12.2005

 • Pressmeddelande från I Samma Båts höstmöte
 • Klart med bredbandsstrategi och förslag till landskapsplan för landskapet Österbotten
 • Havets hus får fortsatt finansiering
 • Idéer för en vision om landsbygds EU

Nyhetsbrev_26_vecka_50.pdf

Bilaga_1_I_samma_båt_pressmeddelande_14.12.2005.pdf

Bilaga_2_I_samma_båt_förordade_projekt_7-12.2005.pdf

 

Nyhetsbrev nr 25/vecka 49   8.12.2005

 • Resumé av medborgarforum om digitalisering och organisationer
 • Kommunikationen mellan ministerier och svenskspråkiga medborgarorganisationer underlättas

Nyhetsbrev_25_vecka_49.pdf

 

Nyhetsbrev nr 24/vecka 48   1.12.2005

 • Nya svenska representanter i SYTY-styrelsen
 • Eero Uusitalo utnämnd till professor
 • SÖB höll bykonferens i Västerbotten
 • Folkrörelserådet har utsett Malung till årets kommun

Nyhetsbrev_24_vecka_48.pdf

 

Nyhetsbrev nr 23/vecka 47   25.11.2005

 • Virtapiiri-seminarium
 • Medborgarforum om digitalisering och organisationer
 • Konferens om regionernas tillstånd har hållits i Åre
 • Projektnyheter

Nyhetsbrev_23_vecka_47.pdf

Bilaga_Sweden+Regionernas_tillstånd_2005.pdf

 

Nyhetsbrev nr 22/vecka 46   18.11.2005

 • Kort resumé av Nordic leader dimension-symposiet
 • Uttalande från Studiefrämjandets höstmöte
 • Beställ antologin om finlandssvensk lokal utveckling

Nyhetsbrev_22_vecka_46.pdf

Bilaga_Studiefrämjandets_uttalande_på_höstmötet_11.11.2005.pdf

 

Nyhetsbrev nr 21/vecka 45   11.11.2005

 • ÅBF informerade landskapsregeringen om Leader
 • Resumé från forum Östra Nylands seminarium
 • Seminarier

Nyhetsbrev_21_vecka_45.pdf

 

Nyhetsbrev nr 20/vecka 44   3.11.2005

 • Konferens om regional utveckling och tillväxt
 • Politik och Jill Johnson på den svenska landsbygdsriksdagen 2006
 • Informationsmöte om att bygga bynät
 • Landsbygdsmässan Elma

Nyhetsbrev_20_vecka_44.pdf

 

Nyhetsbrev nr 19/vecka 43   28.10.2005

 • Landsbygdsutvecklingsprogrammet 2007-2013 på Åland
 • Forum Östra Nyland
 • SÖB:s bykonferens II
 • Medborgarforum

Nyhetsbrev_19_vecka_43.pdf

 

Nyhetsbrev nr 18/vecka 42   21.10.2005

 • Fria metoder
 • Nordic Leader dimension-symposium i Åboland
 • Ny genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram
 • Projekt för riksomfattande hembygdsdagar i vasa 2006 

Nyhetsbrev_18_vecka_42.pdf

 

Nyhetsbrev nr 17/vecka 41   14.10.2005

 • Byarundor om byaplaner och avloppsvattenhantering
 • Leader-, Elma- och landsbygdsprogram

Nyhetsbrev_17_vecka_41.pdf

 

Nyhetsbrev nr 16/vecka 40   7.10.2005

 • Sammanfattning från medborgarforumet i Helsingfors
 • Equal-avslutningsseminarier
 • Utveckla sociala tjänster på landsbygden
 • Utbildning i EU-projektverksamhet

Nyhetsbrev_16_vecka_40.pdf

 

Nyhetsbrev nr 15/vecka 39   30.9.2005

 • Framtidsforum 2005 i Jakobstad
 • EU:s ”Coastal Zone Management” (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram)
 • Bidrag från Leader+ och Pomo+
 • Från Alma till Elma

Nyhetsbrev_15_vecka_39.pdf

 

Nyhetsbrev nr 14/vecka 38   23.9.2005

 • Landsbygdsprofessuren - januari 2006 (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram)
 • Framgångsrikt framtidssymposium på Åland
 • SYTY har utsett årets by
 • Uttalande vid nordiska ledarforum om demokratin i norden

Nyhetsbrev_14_vecka_38.pdf

 

Nyhetsbrev nr 13/vecka 37   16.9.2005

 • Första steget mot en ny landsbygdspolitisk organisation i Europa
 • Seminarium
 • Superveckoslutet i hamn

Nyhetsbrev_13_vecka_37.pdf

 

Nyhetsbrev nr 12/vecka 36   8.9.2005

 • Synpunkter önskas på kommande landsbygdsprogram
 • Infotillfällen för landsbygdsutvecklare
 • Seminarium
 • Den nya landsbygdsutvecklingen 2007-2013

Nyhetsbrev_12_vecka_36.pdf

 

Nyhetsbrev nr 11/vecka 35   31.8.2005

 • SAG
 • Seminarier
 • Skolnigsdagen/infoträffen om avfallshantering
 • Framtidssymposiet på Åland
 • Projekt
 • Framtidsforum 2005

Nyhetsbrev_11_vecka_35.pdf

 

Nyhetsbrev nr 10/vecka 34   22.8.2005

 • Seminarier
 • Informationsutbyte
 • Utnämningar

Nyhetsbrev_10_vecka_34.pdf

 

Nyhetsbrev nr 9/vecka 26   1.7.2005

 • Skolnigsdag/infoträff om avfallshantering
 • Framtidssymposium på Åland i höst
 • Sommarledigt för nyhetsbrevet

Nyhetsbrev_9_vecka_26.pdf

 

Nyhetsbrev nr 8/vecka 25   23.6.2005

 • Jordbruksministrarna kom överens om landsbygdsstödet
 • Beslut om landsbygdsprofessuren i höst (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram)
 • Expertgrupp för kommun- och servicestrukturen i Österbotten
 • ”Byakonferensen”/superveckoslutet 10-11.9

Nyhetsbrev_8_vecka_25.pdf

 

Nyhetsbrev nr 7/vecka 24   16.6.2005

 • Svåra förhandlingar om landsbygdsutvecklingen!
 • Ny landsbygdspolitisk samarbetsgrupp tillsattes
 • Arbetsseminarium för LAG:en kring Leader-metoden i augusti

Nyhetsbrev_7_vecka_24.pdf

Bilaga_pressmeddelande_14.6.2005.pdf

 

Nyhetsbrev nr 6/vecka 23   8.6.2005

 • Utkast till betänkande godkändes i regionpolitiska utskottet
 • Utbildningen av ”Rural Ambassadors” har inletts
 • Landsbygdsseminarium i bryssel 13-14.6

Nyhetsbrev_6_vecka_23.pdf

 

Nyhetsbrev nr 5/vecka 22   2.6.2005

 • ÅBF arbetar för ett Åländskt Leader
 • Portal för landsbygdsspecialister
 • EU:s ”Coastal Zone Management” (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram)
 • Finlandssvensk landsbygdsprofessur (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram)

Nyhetsbrev_5_vecka_22.pdf

 

Nyhetsbrev nr 4/vecka 21   24.5.2005

 • Båtseminarium för de lokala aktionsgrupperna
 • YTR nytillsätts
 • På tal om det sociala kapitalet

Nyhetsbrev_4_vecka_21.pdf

 

Nyhetsbrev nr 3/vecka 20   16.5.2005

 • EU
 • Evenemang
 • Utnämningar
 • Landsbygdens framtid

Nyhetsbrev_3_vecka_20.pdf

 

Nyhetsbrev nr 2/vecka 19   9.5.2005

 • Seminarier
 • EU-program
 • YTR
 • Medborgarorganisationer

Nyhetsbrev_2_vecka_19.pdf

 

Nyhetsbrev nr 1/vecka 11   2.5.2005

 • Nya utnänmingar
 • Internationellt
 • Föreningar
 • ALMA-pengar

Nyhetsbrev_1_vecka_18.pdf