Samarbetsparter

Svenskfinlands Byars samarbetsparter är på nordisk nivå Hela Norden ska leva och Hela Sverige ska leva, på nationell nivå Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf och på regional nivå de tvåspråkiga aktionsgrupperna Aktion Österbotten rf, I samma båt – samassa veneessä rf ry, Pomoväst rf, Kehittämisyhdistys SILMU ry - Utvecklingsförening SILMU rf och svenskspråkiga Lokalkraft Leader Åland rf, samt de tvåspråkiga regionala byaföreningarna Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar rf, byaverksamheten inom Aktion Österbotten, Nylands Byar rf och SILMU rf:s byasektion SILMU-byar.