Lokal ekonomisk analys

Den lokalekonomiska analysen är ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt i den egna bygden. Arbetet med en lokal ekonomisk analys är en process som i sig kan vara lika viktig som resultatet. Analysen bör resultera i en lokal handlingsplan som kan vara olika omfattande beroende på vilka problem bygden står inför.

När kan man använda denna metod

Hur lösa problemet med för mycket konsumtion utanför lokalsamhället, en handlingsplan skrivs.

Vad krävs av deltagarna

Det är bra att ha lokal kännedom. Någon som är bra på ordbehandling, administration, ekonomi och fotografering behövs samt någon som kan göra informationsblad.

Vad krävs av ledaren?

Det är ledarens uppgift att arbetsgruppen vet vad det innebär att leda projektet och vad som förväntas av dem. Det är bra om så många medarbetare som möjligt kommer från lokalsamhället. Det är viktigt att arbetet sker i rätt ordning, det bör ledaren se till.

Vad krävs rent praktiskt?

Statistikuppgifter och engagemang från lokalbefolkningen.

Svårighetsgrad

handledning behövs.

Tidsåtgång

Processbaserad

 

Läs mera

Boken "LEA - Lokal Ekonomisk Analys" finns som pdf på www.friametoder.se

Kooperativ Utveckling Fyrbodal: www.fyrbodal.coop