Om Landsbygdsrikdagen

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Forumet tar ställning till frågor som är viktiga för landsbygden och skärgården och strävar efter att påverka landsbygdsutveckling på alla nivåer. Exempel på deltagare är representanter för kommuner, byaråd och andra organisationer som arbetar med landsbygdsutveckling.

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år. Som arrangör verkar Svenskfinlands Byar tillsammans med samarbetspartner(s), oftast en regional byaorganisation.

Sammandrag av äldre Landsbygdsriksdagar finns i menyn till vänster. Info om Landsbygdsriksdagen 2015 och 2016 finns även på landsbygdsriksdagen.fi.

En kort historik

Under slutet av 1980-talet drabbades framförallt den österbottniska landsbygden av en allvarlig kris. Avfolkningen ökade, butiker och skolor lades ner eller hotades av nedläggning. Det var svårt att se någon ljusning eller något sätt att komma ur krisen. Då föddes tanken på en landsbygdsriksdag.

Den första landsbygdsriksdagen förbereddes genom studiecirklar med uppgift att formulera krav på myndigheter och organisationer, samt fundera på lokala strategier. På vårvintern 1990 samlades man så till den första landsbygdsriksdagen, som blev en tillställning fylld av kampanda och framtidstro. Landsbygdsriksdagen uttalade också sin tro på att det är landsbygdsborna själva som måste ta itu med problemen. Här lyftes byaråden fram som centrala aktörer.

Efter det har traditionen fortsatt. Vart annat år samlas landsbygdsbor, projektmänniskor och personer inom landsbygdsutveckling i Svenskfinland till landsbygdsriksdag för att framförallt utbyta erfarenheter, men också för att ta ställning till aktuella frågor och inte minst viktigt ha trevligt tillsammans.

De två första landsbygdsriksdagarna hölls i Vörå åren 1990 och 1992, medan den tredje hölls i Ekenäs år 1994 och omfattade då för första gången hela Svenskfinland med modell från de två första landsbygdsriksdagarna i Vörå. Sedan har i tur och ordning Kimito, Såka, Pellinge, Nagu, Närpes, Karis, MariehamnBorgå, Korpo, Pedersöre, Raseborg, Mariehamn och Lovisa (virtuellt en dag 2020 och virtuellt en dag 2021) stått som värdar.