Byggandet av byanät

Att bygga byanät, optisk fiber för dataöverföring handlar om att knyta kontakter med människor eller organisationer som har ett intresse kring att bygga byanät. Modellen är användbar då man börjar fundera på ett nytt sätt i byn och det inte finns en stark kärntrupp eller det saknas till exempel en förening som driver frågan. Grunden är att det finns någon eldsjäl, eller några, i byn som tror att det här kan vara ett sätt att göra livet i byn lättare / intressantare / tomter attraktivare och möjligheterna att bo kvar större. Initiativtagarna har en vision om hur det kan bli och med hjälp av den här aktiveringsmodellen kan man sprida visionen och de fakta som talar för att den är realistisk.

När kan man använda denna metod?

När ni vill planera för ett nät av optisk fiber för dataöverföring.

Hur genomförs metoden

Modellen går ut på att skaffa fram information, sprida den till det berörda i området, och hålla öppna möten. De fakta man behöver ta reda på varierar naturligtvis beroende på vad som är målet, men arbetsgången är den samma.

Vad krävs av deltagarna

Ett intresse för frågan och engagemang.

Vad krävs av ledaren?

Kunskap om planeringsprocessen och att kunna hålla i trådarna.

Vad krävs rent praktiskt?

Det är bra att ha tillgång till information om ämnet.

Tidsåtgång

Tidsåtgången för hela processen kan variera, men det går knappast att genomföra arbetet snabbare än på 4 månader. Den uppskattningen grundar sig på att man behöver cirka en månad för att förbereda varje möte och för att invånarna skall få tid på sig att ta ställning till de frågor som kommer upp på mötena. Att låta processen dra ut allt för länge, över ett halvt år, är knappast att rekommendera för då hinner folk glömma vad det hela handlar om och man måste gå ett steg tillbaka och ta på nytt.


Läs mera

Metodguiden - Hur utveckla lokalsamhället

Sanne Wikström och Ulf Grindgärds:
Byanät STEP BY STEP

Bredband till dig som bor på landsbygden