Om Svenskfinlands Byar

Svenskfinlands Byar (tidigare Svensk Byaservice), som bildades år 1994, är ett samarbetsforum för landsbygdsutveckling i Svenskfinland. Svenskfinlands Byar upprätthålls av:

Svenskfinlands Byar har ett nära samarbete med de regionala byaföreningarna och de lokala aktionsgrupperna. Vi jobbar för att stöda och hjälpa byarna i deras verksamhet. Svenskfinlands Byar är ingen takorganisation och strävar inte till att styra verksamheten. Byn bestämmer. Svenskfinlands Byar sprider information och hjälper byarna att lära av varandra.

Svenskfinlands Byar svarar för den svenskspråkiga verksamheten inom Suomen Kylät ry - Finlands Byar rf vars verksamhet inbegriper aktivatorverksamhet, koordinering och information.

Demokrati och medborgarinflytande är viktiga frågor för Svenskfinlands Byar. Ett sätt att arbeta för ökat medborgarinflytande är byaplanering.

Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen ordnas vartannat år. Som arrangör verkar Svenskfinlands Byar tillsammans med samarbetspartner(s), oftast en regional byaorganisation. Landsbygdsriksdagens syfte är att samla landsbygdsutvecklare, byaaktivister, folk från aktionsgrupper och organisationer till debatt om bya- och landsbygdsutveckling, samt ge möjlighet till utbyte av idéer. Tidvis har även en tidning getts ut i samband med Landsbygdsriksdagen.

Svenskfinlands Byar har tidigare gett ut ett nyhetsbrev om landsbygdsutveckling per e-post med syfte att förbättra informationen mellan finlandssvenska lokala utvecklare. Numera kan man lläsa nyheter inom landsbygdsutveckling up to date på Svenskfinlands Byars Nyhetsblogg.

Denna webbplats (www.bya.net) upprätthålls av Svenskfinlands Byar. Vi strävar till att ha aktuell information på våra webbsidor.

Kontakta SB när ni t.ex. vill: göra byaplan, ordna föreläsning (t.ex. vindkraft, närmat...), hjälp med kontakt till myndigheter och organisationer, aktivera byn, få inspiration m.m.

Ladda ner logo för webb, Word

Ladda ner logo för tryck