Byadåd i Svenskfinland

1994 ordnade Svensk Byaservice en tävling om den bästa byaaktiviteten under året. Bidragen kan än i dag ge goda exempel på bra verksamhet. En sorts idebank för byaverksamhet.

Exempel på byaverksamhet: 

Rangsby byaråd: biblioteksverksamhet

Hösten -92 nåddes Rangsby av allvarliga rykten. Biblioteket i byn var indragninshotat p.g.a. biblioteksväsendets minskade anslag. Detta var något som vi i Rangsby absolut inte kunde tänka oss att acceptera. Byarådet som skulle hålla årsmöte inbjöd biblioteksväsendets chef till diskussion. Efter ett flertal diskussioner med henne samt Närpes stads ledning, där många förslag till lösningar framkom, enades byborna om att själva överta avlöningen av bibliotekets funktionär. Staden skulle på så sätt spara lönekostnaderna. Rangsby byaråd skrev ett avtal, där Närpes stads huvudbibliotek lovade stå för bokbeståndet och utrymmet där biblioteket, som numera kallas utlåningsstation, finns.

Rangsby byaråd lovade utse en person som är ansvarig för utlåninsverksamheten och som fungerar som kontaktperson gentemot huvudbiblioteket. En bybo anställdes. Lönen till funktionären har vi lyckats få ihop, tack vare att hela byan var och är enig om att alla skall hjälpas åt för att vi skall kunna bevara vårt bibliotek. Pengar har vi fått från byns aktiva föreningar samt en del bidrag. Under -94 ökade utlåningen, kanske för att biblioteket blivit byns lilla kulturcentrum. Där har olika utställningar avlöst varandra, t.ex. har byn flera duktiga konstnärer som ställt ut sina tavlor, fotoutställning, olika träarbeten, järnsmide osv.

Sundom bygdeförening rf: Sundom bys historia

Under många årtionden har Sundom bys historia diskuterats och kommittéer har varit tillsatta för att påbörja och fullfölja arbetet. Kommittéerna har dock upplösts och arbetet avstannat och under många år har ingenting blivit gjort i det värdefulla arbetet att dokumentera byns historia. Under 1993 och särskilt under 1994 utfördes ett omfattande arbete vad det gäller arbetet med Sundom bys historia. En av Vasa stadstyrelse tillsatt historiekommitté utförde det viktigaste arbetet, men mycket av det som ingår i de två delar som utgör Sundom historia utfördes på frivilliga väg av kulturellt engagerade personer i byn. Detta gäller särskilt anskaffning av fotografier och dokumentation av fotografierna vad det gäller personer, gårdar, omgivning och inte minst tidsepoken.

Vi anser det viktigt för innevånarna i en by att de i sin orientering i tiden kan få en bild av byns historia och på så sätt få grepp om den tid som danat utvecklingen i den by de valt att bosätta sig i. För utveckling och framtid är det viktigt att ha grepp om den historiska delen i tidsbegreppet. Vi torde även vara rätt ensamma med att ha fått en släktkrönika för alla byns hemman och släkter dokumenterat i bokform.

Keistiö byalag: tryckning av T-skjorta

På en T-skjorta av god kvalitet lät vi trycka en karta över byn (i vårt fall tillika ön) Keistiö i Iniö i den åbolänska skärgården. För att allt skulle gå lagligt till införskaffade vi copyright av lantmäteristyrelsen. Vår anhållan hade det fina med sig att vi fick tillgång till den riktiga, original filmen som även kartorna trycks av, skjortbröstet duger alltså som autentiskt korrekt karta!

T-skjortorna blev genast en succé, de 200 stycken vi beställde var snart slut. Föesäljningen gav byalaget ett litet ekonomiskt tillskott. Sommargäster och turister har velat ha den, byborna har gett byaskjortan i present till bortflyttade släktingar. Vi hörde att den t o m väckte uppmärksamhet vid friidrotts EM i Helsingfors på sommaren där en Keistiö sommargäst fungerade som trädgårdsmästare iförd den prydliga tröjan!