Juni månads Uutiskirje från Finlands Byar

09.06.2023 kl. 14:00
Finlands Byars nyhetsbrev för juni månad innehåller bl.a. info om Öppna Byarnas dag, KyläAreena, nominering av Årets tillväxtföretag på landsbygden, samt lite aktuell info från Svenskfinlands Byar.

Finlands Byar rf har utkommit med juni månads nyhetsbrev som inleds med en text om Öppna Byarnas dag som hålls 10.6, Vidare fins info om KyläAreena som hålls 31.8-1.9, Årets tillväxtföretag på landsbygden som kan nomineras senast 12.6, bloggtext om festivalen Världen i byn som hölls  27-28.5, Byarally under Öppna Byarnas dag i Päijänne-Tavastland, info om byafaddrar, ett lyckat byaevenemang som SILMU-byar belönade, idéer och inspiration för regional utveckling från Leader-dagarna i Nyslott 24-25.5, info om att ansökningar om Leader-företagsstöd öppnar under sommaren, info om byacoacher, samt lite aktuellt från det finlandssvenska landsbygdsutvecklingsfältet.

Finlands Byars Uutiskirje (juni 2023) finns att läsas på webbplatsen uutiskirje.suomenkylat.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 10 med bokstäver: