Nyhetsbrev 2016

Nyhetsbrev nr 1/januari    28.1.2016

 • Kan digitalisering dämpa urbaniseringstrenden?
 • ”Vi har framgång tillsammans eller så har vi ingen framgång alls” – professor Katajamäki i sin sista kolumn i Vasabladet
 • En öppen och mångkulturell landsbygd i sikte
 • HSSL:s verksamhetschef ser ljust på landsbygdens framtid
 • En av Europas största mötesplatser för landsbygdsutveckling – anmälan till den svenska Landsbygdsriksdagen är öppnad!
 • Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen hålls på Lärkkulla
 • Landsbygdsakademins nätsidor och blogg öppnades
 • För 32:a gången utses Årets by i riket
 • Demokrati och åsiktsbildning diskuteras i Korsholm
 • Kurser och föreläsningar från SFV

Nyhetsbrev nr 1

 

Nyhetsbrev nr 2/februari    19.2.2016

 • Landsbygdsprogrammet viktigt för den finländska landsbygden
 • Satsning på samhällskompanjonskap
 • Årets första nyhetsbrev från HSSL
 • Förnyelse inom hästskötseln påverkar många
 • SYTY:s kommentar till utkastet för barn- och familjetjänsternas reformprogram
 • Kollegor minns Eeero Uusitalo
 • Gröna året – ett temaår för trivsammare livsmiljö
 • Finländarna hoppas på livskraftig landsbygd även i framtiden
 • 700 miljoner finns att sökas för företag på landsbygden – få vet att de uppfyller kriterierna
 • Ny Mathantverksutbildning på gång i Svenskfinland

Nyhetsbrev nr 2

 

Nyhetsbrev nr 3/mars    17.3.2016

 • Fritidsboendet populärare och distansarbetet vanligare visar Stugbarometern
 • Samverkan i andelslag för den lokala utvecklingens bästa
 • Hur ska vi hålla hela Finland bebott i framtiden?
 • Prioriteringar i regionutvecklingen med mål om hållbar tillväxtväg, jämlik service och boende i hela landet
 • Idéer sökes till nya temaområden för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper
 • Kostnadseffektiv service, experimentkultur, omvälvning av grundskolan – Vad betyder det här för landsbygdens ungar?
 • Hur påverkas barn och barnfamiljer av skolnedläggningar?
 • SYTY kör i gång integrationsprojekt
 • Synliggör landsbygden! – utbildning i landsbygdssäkring ordnas i Helsingfors
 • Kurser och föreläsningar från SFV
 • Öppna Byarnas dag även denna sommar

Nyhetsbrev nr 3

 

Nyhetsbrev nr 4/april    8.4.2016

 • Ny mandatperiod för MANE och Skärgårdsdelegationen
 • HSSL mobilanpassade hemsidan
 • Invandrarpar blåser liv i småbutiker på svenska landsbygden
 • Inflyttningscoach för skärgården?
 • Ofta bristfällig utvärdering vid indragning av små skolor
 • HNSL höll vårmöte i Helsingfors
 • Newsletter – info från aktionsgruppen I samma båt
 • Byaverksamhetens utbildnings- och rådplägningsdagar hålls i Tammerfors
 • Skynda med bokningen om ni vill ha plats på svenska Landsbygdsriksdagen
 • Internationella evenemanget Responsible Tourism in Destinations ordnas i Jyväskylä

Nyhetsbrev nr 4

 

Nyhetsbrev nr 5/maj    27.4.2016

 • Platsmarknadsföring och regionalt varumärkesbyggande
 • Har landsbygden blivit en belastning?
 • Nya flyttrörelsen sker inom tättbebyggda Finland
 • Finländarna har redan förbrukat sin andel av jordens resurser för i år
 • Senaste nyhetsbrevet från HSSL
 • Landsbygdsprofessuren vid ÅA efterföljs av en professur i välfärdsstudier?
 • Thomas Blomqvist ny ordförande för IDNET

Nyhetsbrev nr 5

 

Nyhetsbrev nr 6/maj    19.5.2016

 • Att se bortom urbaniseringsmyten
 • Byaföreningarna stärker sin ställning
 • Landsbygdspolitiska rådet höll sitt första möte
 • Integration i senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket
 • Att flytta eller inte flytta – det är frågan för många unga på landsbygden
 • Hur är det att leva i en utby och uppleva hur servicen försvinner?
 • Mer lokalturism med ny sajt
 • Landsbygdsutvecklarna höll vårträff
 • Vad menas med platsbaserad regionutveckling? – behandlas på seminarium i Helsingfors
 • Årets LOKAALI hålls i Heinola

Nyhetsbrev nr 6

 

Nyhetsbrev nr 7/maj    31.5.2016

 • För ett land i balans – Landsbygdsriksdagens tre intensiva dagar på Gotland
 • Ökad livskraft på landsbygden via landsbygdsprogrammet
 • Lönsamt stöda decentraliserad energiproduktion
 • Service tema i senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket
 • Är ”Lovisamodellen” byskolornas räddning?
 • Vad kom man fram till på byaverksamhetens utbildnings- och rådplägningsdagar?
 • Bibliotek för finländska byaböcker
 • Namnet Nylands Byar nu officiellt
 • Enkät om frivilligarbete inom kulturmiljöbranschen
 • Byar runt om i Finland önskar er välkomna 11 juni
 • Vad har lokalekonomi för betydelse för mig? – ämnet behandlas på seminarium i Nagu
 • Miljömässa för skärgården hålls i Pargas

Nyhetsbrev nr 7

 

Nyhetsbrev nr 8/juni    20.6.2016

 • Platsbaserat samhälle som perspektiv
 • HSSL tar landsbygden till Almedalen i Visby
 • Olägenheter för utvecklingen framåt – landsbygdsöverinspektör Antonia Husberg i Landsbygdspolitikens blogg
 • Lärkkulla plats för den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen
 • Leader i Finland 20 år – Hur ska det Leader-baserade utvecklingsarbetet se ut i framtiden?
 • Vem försörjer vem? – nytt nummer av nättidningen Korvesta ja Valtateiltä
 • Nyhetsbrev för hästskötseln
 • Projekt ska ge livskraft åt skärgården mellan Åbo och Stockholm
 • Projektet Lande-Bo hjälper byaföreningar i integrationsfrågor
 • Aktion Österbotten söker projektledare samt rådgivare inom fiske-Leader
 • Årets landsbygdsforskarträff hålls i Rovaniemi
 • Årets Landsbygdskonferens Höga Kusten hålls i Härnösand

Nyhetsbrev nr 8

 

Nyhetsbrev nr 9/september  13.9.2016

 • Kommissionens landsbygdskonferens drog upp riktlinjerna för ett bättre liv på landsbygden
 • Landsbygdens goda exempel en blind fläck inom såväl politik som forskning
 • ”Människor har lätt att engagera sig i Leader-arbetet” – minister Tiilikainen
 • Peter Backa taggar platsbaserad politik
 • SFV i Österbotten, Svensk Byaservice och IDNET på ny adress
 • Tips för att arrangera småkonferenser
 • Landskapsförvaltningsreformens inverkan på den glesbefolkade landsbygden diskuteras i Helsingfors
 • Storytelling som utvecklingsmetod i olika delar av Europa presenteras på seminarium i Helsingfors
 • Landsbygdskonferens Höga Kusten hålls i Härnösand
 • Nordisk hembygdsträff på Åland
 • Solutions for a broken world – föreläsning om hållbarhetsfrågor på Tammerfors-träff
 • Roadshow om samhällelig serviceproduktion på landsbygden
 • Vinstinbringande företagande för det allmännas bästa
 • Den danske bonden gästar Landsbygdsriksdagen på Lärkkulla

Nyhetsbrev nr 9

 

Nyhetsbrev nr 10/november  1.11.2016

 • Den danske bonden som ”sticker ut”
 • Resolution från Landsbygdsriksdagen i Karis
 • Lyft fram det positiva med att bo och verka på landsbygden så att fler kan se sin framtid där!
 • Landsbygdspolitik och landsbygdssäkring granskas i rapport
 • Viktigt med aktiv landsbygdspolitik anser de flesta i svensk undersökning
 • Aktionsgruppen I samma båt jubilerar med festseminarium
 • Mycket att läsa i tematidningen Tilaa elämälle!
 • Kultur viktigt för att nå balans mellan stad och land
 • Postservicen på landsbygden behöver säkerställas
 • ”Du kan ta poitjin ur byin men it byin ur poitjin!” – humorgruppen KAJ hyllar det lilla bysamhället i ny raplåt

Nyhetsbrev nr 10

 

Nyhetsbrev nr 11 - november 22.11.2016

 • Globala klimatmål kräver förändringar på lokal nivå
 • Hur ska vi nå målet när vi inte vet vart vi är på väg? – om helhetssyn för hållbar utveckling
 • Landsbygdsservicen är i behov av kompanjonskap mellan föreningarna och företagen
 • Hannu Katajamäki – en landsbygds förkämpe håller sin avskedsföresläsning
 • Ekosystemtjänster och lantbrukarnas roll
 • Projektledare Mia Aitokari söker ny turismaktör för varumärket Kungsvägen
 • Senaste Newsletter från aktionsgruppen I samma båt
 • Barn- och familjetjänster på landsbygden diskuteras på workshop i Joensuu
 • Höstens utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten hålls i Tammerfors
 • Ge din åsikt om Maaseutu.fi (Landsbygds.fi)

Nyhetsbrev nr 11

 

Nyhetsbrev nr 12/december  19.12.2016

 • Storytelling och landsbygdsutveckling
 • Professor Katajamäki orolig för landsbygdsforskningen
 • ESIN och FÖSS gav utlåtande om skärgårdstrafiken
 • Årets sista nyhetsbrev från HSSL
 • ”Vi behöver öppna byar i vårt samhälle”
 • Idéer till landsbygdsprojekt efterlyses

Nyhetsbrev nr 12