Nyhetsbrev 2006

Nyhetsbrev nr 44/vecka 51   19.12.2006

 • Ansvarsutredning i Sverige vill ha större regioner
 • Vad händer med lokalsamhället när långt borta blir nära?
 • En landsbygdsriksdag i tiden – resumé från dagarna i Karis
 • Landsbygdsprofessor Erland Eklund installerades
 • Populärt paraplyprojekt i Östra Nyland
 • Färskt nyhetsbrev från Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva
 • Ordförandekonferens och Byplan – SÖB ordnar båtkryssning
 • Julledigt för Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev_44_vecka_51-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 43/vecka 50   13.12.2006

 • Working group 21 inbjuder till framläggning av presentation om lokal mat, identitet och hållbar utveckling
 • Svenska regeringen flyttade brådskande penningar inom landsbygdsprogrammet
 • Fortsatt utveckling av kommunala demokratin kräver resurser och satsningar även från nästa regering visar slutrapport
 • Jord- och skogsbruksministeriets publikationer 2006
 • Publikation från tio års jubilerande aktionsgruppen I samma båt
 • Solf har bästa bostadsområdet – Kottby fick hedersomnämnande

Nyhetsbrev_43_vecka_50-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 42/vecka 49   8.12.2006

 • Se landsbygden! – budskap från svenska landsbygdskommittén
 • I landsbygdens utvecklingsprogram 2007-2013 ställs lantbruket och landsbygden onödigtvis emot varandra
 • Projektet ”Närproducerade tjänster” skall ge liv åt Yttermark
 • Känslan av maktlöshet gör demokratin instabil
 • Nytt nummer av Liiteri – Nyheter från en levande landsbygd
 • Eftertraktade styrelseplatser i SYTY

Nyhetsbrev_42_vecka_49-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 41/vecka 48   30.11.2006

 • EFITA-konferensen inbjuder till framläggning av presentationer om ICT-stöd för hållbarhet på landsbygden
 • Landsbygdsriksdagen utfärdade resolution
 • Norska Lierne satsar på skola som inflyttningsargument
 • Kommun- och servicestrukturreformen årets projekt
 • Sveriges gles- och landsbygder 2006 – Glesbygdsverkets årsbok har utkommit
 • Vi fördjupar demokratin – ny inspirationsskrift från HSSL

Nyhetsbrev_41_vecka_48-06.pdf

Bilaga_resolution_från_Landsbygdsriksdagen_2006.pdf

 

Nyhetsbrev nr 40/vecka 47   23.11.2006

 • Informellt ministermöte diskuterade om främjandet av innovationer och konkurrenskraft genom EU-program
 • YTR:s utvecklingsprogram för landsbygdsboende slutbehandlat
 • Nedlagd skola är ofta början till slutet för en liten ort
 • Diskussionsdag om kommun- och servicestrukturreformen
 • Aktionsgrupperna Gro i Öst och SAMPO föreslås gå ihop
 • Aktionsgruppen I samma båt håller jubileumsseminarium

Nyhetsbrev_40_vecka_47-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 39/vecka 46   17.11.2006

 • Utvecklingen av de europeiska regionerna skall bygga på regionernas egna starka sidor
 • Nya deadlines inför ESRS-kongressen
 • Kommentera det landsbygdspolitiska specialprogrammet
 • Sista chansen att anmäla sig till landsbygdsriksdagen och Regionernas tillstånd
 • Byalag i Landskrona kommun bildar gemensam front
 • Molpe Årets by i svenska Österbotten
 • Seminarium om byskolans och miljöns växelverkan

Nyhetsbrev_39_vecka_46-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 38/vecka 45   10.11.2006

 • Working Group 7 inbjuder till framläggning av presentationer om stad-land, kortsiktigt styrande och hållbar utveckling
 • Forest Camp – seminarium om teknologi för landsbygdsområden
 • Svenska byutvecklingsgrupper med i lokal krishanteringsförmåga
 • Två år sen senast, två år till följande, men bara två veckor till årets – än hinner ni anmäla er till landsbygdsriksdagen
 • Verso – jordbrukspolitiskt nyhetsbrev från JSM
 • ”Hästkraft för landsbygden”

Nyhetsbrev_38_vecka_45-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 37/vecka 44    3.11.2006

 • Vägars miljöintrång kan värderas visar forskning
 • I Sverige erbjuder Statistiska centralbyrån statistiskt material för lokal ekonomisk analys
 • En vecka kvar att anmäla sig till landsbygdsriksdagen!
 • PREPARE News 9 – Nyhetsbrev från Partnership for Rural Europe
 • Modellby, utveckling, samarbete, kvinnor – ämnen i HNSL Tidning
 • Turismseminarium 2006 – Västnylands turismnätverk

Nyhetsbrev_37_vecka_44-06.pdf

Bilaga_PREPARE_News_9_October_2006.pdf

 

Nyhetsbrev nr 36/vecka 43   27.10.2006

 • Tanken om organiserat samarbete inom landsbygdsutveckling i Balticum går vidare under seminariet Baltic 21
 • Andraboendet gynnar kommuner med ”helgbesöksavstånd” till de största städerna påvisas i undersökning
 • Landsbygdsverket kör igång verksamheten i maj 2007
 • Finlands stadspolitik kan tjäna som exempel för andra länder
 • Slutrapporten från Landsbygdsriksdagen i Sjuhärad klar
 • Årets svenska kommun och lokala utvecklingsgrupp har utsetts
 • Nyhetsbrevet ”goes online

Nyhetsbrev_36_vecka_43-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 35/vecka 42   19.10.2006

 • Irländska tillväxtens fram- och baksidor
 • Ytr:s kvinnotemagrupp en av de första i finland som arbetade enligt grameen bank-modellen
 • Pargas stadsstyrelses beslut - mindre anslag till region åboland
 • Regionalpolitisk handbok i innovationsbefrämjande
 • Finlandssvenska landsbygdsaktörer höll möte och tog del av landsbygdsprofessorns tio ord om landsbygden
 • Unga ”lantisar” från sverige och finland träffades
 • Landsbygdskvinnor skrev meddelanden till beslutsfattarna

Nyhetsbrev_35_vecka_42-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 34/vecka 41   13.10.2006

 • "Den första och andra pelaren” i europeisk landsbygdsutveckling
 • Företagsstöd för utveckling av landsbygden byggs ut
 • Mer kvalitet och samarbete inom framställning av lantbruks-, landsbygds- och livsmedelsstatisk Hur mår demokratin? - landsbygdsriksdagen tar sig an frågan
 • Störst, bäst, vackrast? - konferensen regionernas tillstånd fokuserar på regioner och stora städer
 • Circulate - arena för kunskapsutbyte om partnerskap

Nyhetsbrev_34_vecka_41-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 33/vecka 40   5.10.2006

 • Watershed councils - sammanslutningar för avrinningsområden
 • Låt byalagen bli trafiksäkerhetsexperter
 • Visvardi - metod för hållbarhetsredovisning
 • Navigator-utbildning hjälper er bli bättre på att hitta och få kontakt med er målgrupp
 • Lär känna andra landsbygdsutvecklare på bal i solf
 • Byarådet ser inte något ljus i tunneln för sin bybutik i pensala

Nyhetsbrev_33_vecka_40-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 32/vecka 39   28.9.2006

 • Informationssamhällsstrategin - från kina- till finlandfenomen
 • Nätverksmodell visar att det är möjligt att prata sig till toppen
 • Svenska projektet bebo landsbygd hylte har slagit väl ut
 • Agendan på lokalekonomidagarna - hållbara lokala ekonomier
 • Regionala möten om nya landsbygdspolitiska specialprogrammet
 • Lär er arkivering på arkivkliniken

Nyhetsbrev_32_vecka_39-06.pdf

Bilaga program_för_Lokalekonomidagarna_26-27.10.2006.pdf

 

Nyhetsbrev nr 31/vecka 38   21.9.2006

 • 1/4 av landsbygdsutvecklingsbidragen går till miljömål
 • Ny temagrupp inom ytr - natur- och landskapstjänster
 • Projektarbete ger ungdomar mer ansvar
 • Vart leder leader? - broschyr beskriver metoden
 • Untamala från Egentliga Finland årets by 2006
 • Klas nyström direktör för region åboland
 • Traditionell höstmarknad i pernå på söndag

Nyhetsbrev_31_vecka_38-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 30/vecka 37   15.9.2006

 • ESRS-kongress 2007 - nya frågor och utmaningar för eu-landsbygd
 • Svensk forskning visar på betydelsen av social samvaro och aktiviteter för äldre på landsbygden
 • YTR-projekt 2001-2002 har utvärderats
 • Geopark Ostrobothnia - nätverksbygge och utvecklande av geologiska objekt
 • Kvarkenrådsprojekt lanserade världens första sälkokbok
 • Kommentera programmet för landsbygdsriksdagen i karis

Nyhetsbrev_30_vecka_37-06.pdf

Bilaga_1_ESRS-kongress_20-24.8.2007.pdf

Bilaga_2_preliminärt_program finlandssvenska_Landsbygdsriksdagen_24-25.11.2006.pdf

 

Nyhetsbrev nr 29/vecka 36   7.9.2006

 • Sustainable rural communities initiative - en ny och unik modell för universitetssamarbete med landsbygden
 • Förändringar i lagen för förvaltningsförsöket i kajanaland
 • Förlängning av projektet kompetenscirkeln
 • Anmälan till landsbygdsriksdagen - palmgrens tel.nr 044-932 0180
 • Föreningskompassen nu i webbformat
 • Veli-matti karppinen - nionde byfånen i landet

Nyhetsbrev_29_vecka_36-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 28/vecka 35   31.8.2006

 • Oregon-intresse för finland
 • De nationella byadagarna hålls i satakunta
 • Wideroos och wallgren till landsbygdsriksdagen
 • Ta del av föreningsfestivalens rika utbud av aktiviteter!
 • Årets mångfaldskonferens - vem ska råda över skötsel och exploatering av naturresurser och naturvärden?
 • Bygg upp nya nätverk, kunskaper och ladda batterierna - enstaka platser kvar på kurs för landsbygdsutveckling
 • Landsbygdsdag och -bal för landsbygdsutvecklare i solf

Nyhetsbrev_28_vecka_35-06.pdf

Bilaga_1_SLU_LBU_introduktionskurs_10p.pdf

Bilaga_2_SLU_LBU_magisterexamen_40p.pdf

Bilaga_3_program_för_Landsbygdsdagen_och_balen_21.10.2006.pdf

 

Nyhetsbrev nr 27/vecka 34   25.8.2006

 • Landsbygden står inför nya utmaningar
 • Leader åland rullar på
 • ”Så vi lever faktiskt i ett globaliserat samhälle…”
 • 60 north - ny kundtidning från jord- och skogsbruksministeriet
 • Bekanta dig med forskarnas värld under researchers´ night
 • Anna Johnson - sydkustens kulturkoordinator i pargas

Nyhetsbrev_27_vecka_34-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 26/vecka 33   18.8.2006

 • Statsrådet har godkänt landsbygdsstrategin och –programmet
 • Årsrapport för svenska leader+ visar på 400 nya arbetsplatser
 • Den kreativa kraften - undersökning om svenska högskolans tredje uppdrag
 • Hembygdsdagarna bjöd på språkbad i jubilerande vasa
 • Lär om gemenskapsföretag på seminarium i kilen
 • Isnäs byadag lyckades över alla förväntningar

Nyhetsbrev_26_vecka_33-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 25/vecka 25   22.6.2006

 • Forskarrapporten Finlands landsbygd 2015 offentliggjordes
 • Första utkastet till österbottens landskapsprogram är klart
 • Föreningen Leader Åland har grundats
 • Forum östra nyland inledde samarbete med östra nylands ungdomsförbund
 • Niklas Ulfvens utvecklings- och näringslivschef på öf
 • Ann-Sofi Backgren kandidat till aebr:s exekutiva kommitté
 • Sommarledigt för nyhetsbrevet

Nyhetsbrev_25_vecka_25-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 24/vecka 24   16.6.2006

 • ”Prag deklarationen” om erural policy for europe har antagits
 • Ny strategi för ett hållbart Finland
 • Landsbygdsprogrammet 2007-2013 på utlåtanderunda
 • 4,8 miljarder kronor per år ska få svensk landsbygd att blomstra
 • Konferensen regionernas tillstånd hålls i november
 • Nu kan lokala eldsjälar belönas med utmärkelsetecken

Nyhetsbrev_24_vecka_24-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 23/vecka 23   9.6.2006

 • Uthållig utveckling är inte kompromissbar
 • Landsbygden expanderar nära städer och i glesbebodda områden
 • Det lokala landsbygdsutvecklingsprogrammet och TE-centralens program bör kunna sammanjämkas
 • Utbilda dig inom landsbygdsutveckling
 • Anmäl er till den finlandssvenska föreningsfestivalen och de riksomfattande hembygdsdagarna

Nyhetsbrev_23_vecka_23-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 22/vecka 22   2.6.2006

 • Landsbygdens framtid skapas regionalt och lokalt
 • YTR:s scenarioarbete kan utnyttjas i beredning av specialprogram
 • Nättjänsten för finlands EU-ordförandeskap offentliggjordes
 • Miljöns tillstånd i landskapen kan följas upp och jämföras
 • Turism i svensk glesbygd gynnar staden
 • Seminarium om svensk landsbygdspolitik i framtiden
 • Mötesdeltagarna sköt upp konstitutionen av ”Leader Åland”
 • Ålands bildningsförbund med i styrelsen för bildningsforum

Nyhetsbrev_22_vecka_22-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 21/vecka 21   23.5.2006

 • Globalisering - räddning för glesbygden
 • Kaj Boström årets österbottning 2006
 • Österbottens nya landskapsprogram sammanställs som bäst
 • Hör landsbygdsprofessorernas åsikt om landsbygdsutvecklingen
 • Lediga platser på kurs i landsbygdsutveckling
 • Anmäl er till seminariet ”Från information till interaktion”

Nyhetsbrev_21_vecka_21-06.pdf

Bilaga_SAGs_och_Hanaholmens_seminarium_om_medborgarhörande_2.6.2006.pdf

 

Nyhetsbrev nr 20/vecka 20   17.5.2006

 • EU:s ”Integrated coastal zone management” (ingår i fplu:s åtgärdsprogram) - andra utkastet av ”suomen rannikkostrategia” klar
 • Minst 350 miljoner euro behöver reserveras för aktionsgrupperna
 • Byaverksamheten har förutsättningar att ta hand om servicen
 • Seminarium i Stockholm om landsbygdsutveckling och Leader
 • Nytt nätverk i norra Sverige – LunsSagt på landsbygdskonferensen

Nyhetsbrev_20_vecka_20-06.pdf

Bilaga_SYTYKE_pressmeddelande_15.5.2006.pdf

 

Nyhetsbrev nr 19/vecka 19   12.5.2006

 • Rurbanitet - ett ord för dagens verklighet
 • Flyttströmmar dryftades på seminariet ”Bo i skärgården”
 • Förening 2006 - ta del av festivalens rika utbud!
 • Gemensamt seminarium för aktionsgrupperna och TE-centralerna
 • ÖNB med i arrangerandet av malmgård marknad

Nyhetsbrev_19_vecka_19-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 18/vecka 18   5.5.2006

 • Nästan 22 300 projekt under programperioden 2000-2006
 • Representativ demokrati - utlåtanderesumé över demokrati 2007-kommitténs betänkande
 • I sverige ser HSSL orosmoln inför nästa programperiod
 • Risto Matti Niemi SYTY:s nya generalsekreterare
 • De riksomfattande hembygdsdagarna ordnas i jubilerande Vasa
 • Genom köp vill bybor trygga sin skola

Nyhetsbrev_18_vecka_18-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 17/vecka 17   27.4.2006

 • Europaparlamentet har ännu inte godkänt EU.s finansieringsram
 • Landsbygdsverket inrättas i maj 2007
 • Arbetsgrupp utreder hur servicen ordnats för äldre i glesbygden
 • Vad gör en region konkurrenskraftig? - ämne för landskapsdag
 • Har du kommit ihåg att anmäla dig till landsbygdskonferensen?
 • Degerby har utsetts till årets nyländska by 2006
 • Arbetströtthet - allvarligt problem även inom aktionsgrupper

Nyhetsbrev_17_vecka_17-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 16/vecka 16   21.4.2006

 • Mellanrapport för Leader+ visar på 1 447 nya arbetsplatser
 • Rapport klar över framtidsforum 2005
 • I dalarna har det blivit hög status att bo på landsbygden
 • ”Bo i skärgården” - seminarium om repopulation och inflyttning
 • Från information till interaktion – medborgarhörande
 • Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm ny medlem i SÖB

Nyhetsbrev_16_vecka_16-06.pdf

Bilaga_SAGs_och_Hanaholmens_seminarium_om_medborgarhörande_2.6.2006.pdf

 

Nyhetsbrev nr 15/vecka 15   12.4.2006

 • Kommittéer och forum föreslås för fritidsboende
 • ”Leader Åland” börjar ta form
 • Sydkusten söker kulturkoordinator
 • Nu är det landsbygdens tur! - summering av landsbygdsriksdagen
 • Litet är vackert - resumé från byskoleseminariet
 • Vill du lära dig projektkunnande - utbildning startar 18.4
 • Kommer turisten till byn? - seminarium om turism

Nyhetsbrev_15_vecka_15-06.pdf

Bilaga_byskolmanifestet.pdf

 

Nyhetsbrev nr 14/vecka 14   6.4.2006

 • Den europeiska landskapskonventionen i kraft från april
 • Nordisk dimension i Leader-arbetet
 • Tankesmedja för Svenskfinland
 • Kombinera nytta och nöje med kurs i landsbygdsutveckling
 • Mia Aitokari nytt byaombud i Östra Nyland
 • Landsbygden producerar och staden betalar? - seminarium om växelverkan mellan stad och landsbygd

Nyhetsbrev_14_vecka_14-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 13/vecka 13   29.3.2006

 • Statsförvaltningen vill ha ökad respons på elektronisk väg
 • Förvaltningsförsöket i kajanaland - minskad kostnadsökning
 • Seminarier

Nyhetsbrev_13_vecka_13-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 12/vecka 12   22.3.2006

 • Anmäl er till framtidsseminariet!
 • Bättre demokratiforskning efterlyses
 • Tvärvetenskapligt samarbete och synergi genom fo-rum
 • Pragmatism och progressivism präglar Metodcentret
 • Fräscha, praktiska böcker från Svenska studiecentralen

Nyhetsbrev_12_vecka_12-06.pdf

Bilaga_inbjudan_och_program_för_Framtidsseminarium.pdf

 

Nyhetsbrev nr 11/vecka 11   16.3.2006

 • Anmälan till Framtidsseminariet senast 20.3
 • Raseborgs institutet värdplats för landsbygdsriksdagen
 • Metodcentret till er tjänst
 • Litet är vackert - seminarium om byskolans framtid
 • Nya publikationer från SYSY

Nyhetsbrev_11_vecka_11-06.pdf

Bilaga_inbjudan_och_program_for_Framtidsseminarium.pdf

 

Nyhetsbrev nr 10/vecka 10   10.3.2006

 • Seminarium om framtidsscenarier i Tammerfors
 • Stödfrågor hör till Landsbygdsverkets viktigaste uppgifter
 • Byaråd avslutades i protest mot stängning av skola
 • Nyhetsbrevets lilla enkät - överlag nöjda läsare

Nyhetsbrev_10_vecka_10-06.pdf

Bilaga_inbjudan_till_Framtidsseminarium.pdf

Bilaga_program_för_Framtidsseminarium.pdf

 

Nyhetsbrev nr 9/vecka 9   2.3.2006

 • Regionala fasen ger värdefullt material för reformen av kommun- och servicestrukturen
 • Behövs tankesmedjor i vårt land?
 • Folktinget med i minoritetssamarbete (ingår i fplu:s åtgärdsprogram)
 • Svenska Österbottens byar konsult i avloppsfrågor

Nyhetsbrev_9_vecka_9-06.pdf

Bilaga_SÖB_konsult_i_avloppsfrågor_informationspaket.pdf

 

Nyhetsbrev nr 8/vecka 8   24.2.2006

 • Nordiskt landsbygdsforum i vasa
 • Everybody´s business - internationell konferens i Örebro
 • Fortsatt finansiering för Mare botnicum - kustliv i Kvarken
 • Var finns rikets nionde byfåne?

Nyhetsbrev_8_vecka_8-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 7/vecka 7   17.2.2006

 • Lokala aktionsgrupper besökte Åland
 • Pomoväst gör kulturprogram
 • Full pott för den svenska landsbygdsriksdagen
 • Statsrådet har beslutat om regionala utvecklingspengar

Nyhetsbrev_7_vecka_7-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 6/vecka 6   10.2.2006

 • Öling-modellen: kommunsammanslagningar minskar demokratin
 • Kivistö-kommittén har kommit med sitt betänkande
 • Utredning om medierna och demokrati i Finland väcker debatt
 • Mindre EU-pengar för landsbygdsutveckling?
 • Seminarium om den kommande programperioden
 • Kaskinen och Westerlund fortsätter som byaombud

Nyhetsbrev_6_vecka_6-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 5/vecka 5  2.2.2006

 • Medborgarorganisationsforum över EU-ordförandeskapet
 • 300 personer väntas till INTERREG-möte i Åbo i maj
 • Egentliga Finlands landsbygdsprogram viktig finansieringskälla
 • Finansiering för projektet Kommun- och servicestrukturreformen
 • Arbetet med Österbottens landskapsprogram pågår för fullt

Nyhetsbrev_5_vecka_5-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 4/vecka 4   27.1.2006

 • RAC:s sekretariat till Köpenhamn (ingår i fplu:s åtgärdsprogram)
 • Elma-medel för 700 000 euro till Nyland
 • ÅA forskar om demokratins tillstånd och framtid
 • Ändrade uppgifter för byaombudet i Egentliga Finlands byar

Nyhetsbrev_4_vecka_4-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 3/vecka 3   20.1.2006

 • YTR och medborgarorganisationer i samarbete kring kommun- och servicereformen
 • YTR:s kvinnotemagrupp har hållit utbildnings- och strategidag
 • EU:s ”Integrated coastal zone management” - miljöministeriets utredning ”finlands kuststrategi” är klar (ingår i fplu:s åtgärdsprogram)
 • Anmälan till den svenska landsbygdsriksdagen 2006 senast 1.2
 • Seminarier

Nyhetsbrev_3_vecka_3-06.pdf

Bilaga_1_YTRs_kvinnotemagrupp.pdf

Bilaga_2_ICZM-Suomen_rannikkostrategia.pdf

 

Nyhetsbrev nr 2/vecka 2   12.1.2006

 • Mindre EU-regionstöd för Finland
 • Förvaltningsförsöket i Kajanaland har lovande kommit igång
 • Kerko blev vald till årets by 2005 i Östra Nyland

Nyhetsbrev_2_vecka_2-06.pdf

 

Nyhetsbrev nr 1/vecka 1   5.1.2006

Nyhetsbrev_1_vecka_1-06.pdf