Landsbygdsriksdagen 2018

Den femtonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen hölls den 6-7 oktober på Åland med Ålands hotell- och restaurangskola som samlingsplats den första dagen. Under den andra dagen var det bl.a. samling i Självstyrelsegården. Men redan den 5 oktober smygstartade Landsbygdsriksdagen med en nordisk afton – en trevlig middag på Smakbyn tillsammans med Michael Björklund med anledning av att Hela Norden ska leva höll sitt årsmöte och firade 10 år som förening, eftersom den konstituerades under Landsbygdsriksdagen 2008 i just Mariehamn.

Bland programpunkterna för Landsbygdsriksdagen kan nämnas föreläsning om digitalt entreprenörskap av Internetforskaren Annakarin Nyberg och bloggaren Clara Lidström. En annan föreläsare var turismentreprenören Jerry Engström som föreläste om levande landsbygd. Det hölls även flera workshopar. Den första dagen avslutades med festmiddag och dans till Soundway. I programmet för den andra dagen ingick bl.a. samling i Självstyrelsegården, som inhyser Ålands lagting och Ålands landskapsregering, och en guidad tur om Åland. Som avslutning på Landsbygdsriksdagen fastställdes en resolution. Arrangörer var Lokalkraft Leader Åland och SLF/Svensk Byaservice.

Se även www.landsbygdsriksdagen.fi.

 

Arrangörer

 

Svensk Byaservice

 

Leader Åland