Landsbygdsriksdagen 2016

Den fjortonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen gick av stapeln den 22-23 oktober på Lärkkulla i Karis (Raseborg). Bland programpunkterna kan nämnas en föreläsning av dansken Frank Erichsen, känd från TV-serien Den danske bonden. Erichsen lever sin dröm som självförsörjande bonde på en gammal gård. Vidare bjöds det på talkshow om att våga sticka ut, Porkala parentesen – lokal utveckling baserad på vår närhistoria, workshops om tredje sektorns roll vid integration och storytelling som metod inom landsbygdsutveckling, samt musik med Winestones Trio. Även en resolution antogs från Landsbygdsriksdagen. Arrangörer var SFV/Svensk Byaservice och Pomoväst rf.

Se även www.landsbygdsriksdagen.fi.

 

Arrangörer

 

Svensk Byaservice

 

Pomoväst